Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zrób zdjęcie gdańskim łąkom i wygraj nagrody

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie fotograficznym „Gdańskie łąki miejskie 2018 r.” ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska. Wystarczy wybrać się na spacer i zrobić zdjęcie ulubionej ukwieconej łąki w mieście. Na zgłoszenia czekamy do 29.10.2018 r.

A
A

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć gdańskich łąk w miejskim krajobrazie wykonanych w 2018 r., promowanie miejskich łąk kwietnych jako wartościowego i estetycznego elementu zieleni miejskiej, uwrażliwienie mieszkańców na kwestie przyrodnicze, estetyczne i zrównoważone tworzenie zielonej infrastruktury miasta.

Udział w Konkursie mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkujące na terenie Gdańska. Zgłoszenia w konkursie można składać do dnia 29.10.2018 r.

Zgłoszenia do konkursu

Zdjęcie powinno ukazywać łąkę jako element krajobrazu miasta Gdańska. Na zdjęciu nie mogą znaleźć się żadne osoby, które można zidentyfikować. Uczestnik musi być autorem nadesłanych zdjęć i być właścicielem praw autorskich do zgłaszanych zdjęć. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno autorskie zdjęcie gdańskiej łąki w miejskim krajobrazie wykonane w 2018 r.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy składać listownie, kurierem na adres Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,80-803 Gdańsk, lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 337, piętro III (Sekretariat Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta) w zamkniętych kopertach z tytułem: Konkurs pt. "Gdańskie Łąki Miejskie 2018 r.”

Za datę złożenia Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmuje się datę doręczenia przesyłki.

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć na formularzu będącym załącznikiem do regulaminu. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać wraz ze zdjęciami do Organizatora. Do zgłoszenia należy dołączyć: jedno zdjęcie na nośniku elektronicznym, zapisane w ogólnodostępnym formacie jpg o wielkości pliku nieprzekraczającej 2MB oraz w formie odbitki o wymiarach 15x21 cm.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępna na stronie BIP.

Rozstrzygnięcie i nagrody

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca listopada 2018 r. Oceny zgłoszonych do Konkursu aranżacji dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszeń biorących udział w Konkursie pod względem formalnym oraz ceny zgodności z celami konkursu i wyłania zwycięzców konkursu. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody w wysokości:

  1. 500,00 zł brutto – za I miejsce
  2. 300,00 zł brutto – za II miejsce
  3. 200,00 zł brutto – za III miejsce.

Zachęcamy do  robienia zdjęć  ulubionym ukwieconym łąkom  w Gdańsku i udziału w konkursie.

Plakat promujący konkurs.
Plakat promujący konkurs.
materiały prasowe
Do pogrania również ulotka wraz z kartą zgłoszeniową.
ulotka.A5_fotogdanskie łaki miejskie (2.71 MB)
Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy