PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zmiany w ruchu pieszym i rowerowym na wiadukcie na ul. Krasickiego

Zmiany w ruchu pieszym i rowerowym na wiadukcie na ul. Krasickiego
We wtorek, 6 grudnia planowane są zmiany w organizacji ruchu pieszych na remontowanym obecnie wiadukcie na ul. Krasickiego.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Piesi i rowerzyści poruszać się będą po ścieżce od strony Letnicy.  Zamknięty zostanie chodnik od strony portu. Nie zmieni się organizacja ruchu dla kierowców - jezdnia pozostanie zamknięta na obszarze objętym inwestycją.

Wiadukt na ul. Krasickiego przechodzi gruntowną modernizację. Umowę z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A. Koszt prac wyniesie ponad 5 mln złotych. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa konstrukcja pod istniejącą sieć uzbrojenia terenu i wymienione zostaną dylatacje. Prace obejmą także wzmocnienie filarów wiaduktu. Przewidziano również wykonanie nowej izolacji i nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego.