PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Bergiela, Przemyskiej, Porębskiego

W poniedziałek, 29 listopada planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Bergiela, ul. Porębskiego i ul. Przemyskiej.

A
A

29 listopada rozpoczynają się prace związane z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego „Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę… (Bergiela, Cedrowa, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)”.

Wzdłuż ul. Bergiela, Przemyskiej i Porębskiego powstaną miejsca postojowe. Ponadto wzdłuż ul. Porębskiego przebudowany zostanie chodnik. Wraz z postępem prac planowane są punktowe zawężenia jezdni i częściowe utrudnienie w ruchu pieszym. Strefa robót oznakowana będzie znakami ostrzegawczymi.  Realizacja inwestycji potrwa do końca grudnia 2021. Wykonawcą robót jest firma Saferoad Kabex.

W poniedziałek, 29 listopada rozpoczną się również prace związane  budową oświetlenia przejść dla pieszych przez ul. Bergiela, pomiędzy posesjami 1 i 6  realizowanymi z budżetu Rady Dzielnicy. Teren budowy będzie także oznakowany. W tym obszarze mogą występować drobne utrudnienia w ruchu pieszym. Wykonawcą tej części zadania jest firma Automix Energetyka Sp. z o.o. Koniec prac przewidziano z końcem grudnia 2021 r.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska