PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zmiany na ul. Niepołomickiej

Rozpoczyna się przebudowa fragmentu ulicy Niepołomickiej. Od 18 października, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie, które potrwają do końca listopada.

A
A

W związku z planowaną przebudową odcinka ul. Niepołomickiej od 18 października br. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku ul. Niepołomickiej od numeru 22a do 31. Zwężona zostanie jezdnia ul. Niepołomickiej do jednego pasa ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy, regulowany sygnalizacją świetlną. Planowane zakończenie przebudowy i wykonanie docelowej organizacji ruchu potrwa do końca listopada.

W ramach zadania wybudowane zostaną chodniki po obu stronach drogi, przejścia dla pieszych wraz z azylem, nowa nawierzchnia asfaltowa, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz zagospodarowana zostanie zieleń. 

Szacunkowa wartość prac to około 250 tys. zł . Zadanie wykonane bedzie  w ramach umowy drogowej zawartej zgodnie z art.16 Ustawy o drogach publicznych z firmą BD 5 Sp. z o.o.

Izabela Kozicka-Prus (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy