Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zbuduj z nami sieć Gdańskich Przestrzeni Lokalnych

Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska - realizuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL).

A
A

Wszystko zaczęło się od uchwalenia 25 września 2014 roku przez Radę Miasta Gdańska Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus, gdzie wśród 5 obszarów strategicznego rozwoju pojawiła się przestrzeń publiczna. Jako jeden z najważniejszych celów strategicznych stała się również przedmiotem przedsięwzięć i działań ujętych w jednym z dziewięciu Programów Operacyjnych. Ich celem jest określenie działań na kilka najbliższych lat, poprawiających jakość gdańskich przestrzeni publicznych. Badanie potrwa do 30 czerwca 2016 roku.

Wypełnij ankietę – to tylko pięć minut!
Na tej bazie Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna. Wspólne działanie pomoże stworzyć realną sieć lokalnych przestrzeni publicznych. Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy wypełnić krótką ankietę na stronie brg.gda.pl.

Ankieta składa się z 6 pytań, w których mieszkańcy proszeni są m.in. o wskazanie na mapie swojego miejsca zamieszkania, gdzie robią zakupy pierwszej potrzeby, spędzają czas wolny lub z których przystanków korzystają w najbliższym sąsiedztwie. Jej wypełnienie trwa nie dłużej niż 5 minut. Warto zatem wziąć udział w badaniu, gdyż jego wynik może stać się ważnym elementem w kreowa­niu wysokiej jakości życia w przyjaznej, dostępnej i bezpiecznej przestrzeni.

Celem wdrożenia Strategii Gdańsk 2030 Plus wraz z Programami Operacyjnymi jest osiągnięcie trwałego i zharmonizowanego rozwoju Gdańska.

Ankieta dostępna pod adresem: http://www.brg.gda.pl/gdanskieprzestrzenielokalne/

Ankieta.
Ankieta.
BRG

Agnieszka Siedlecka (0)
Biuro Rozwoju Gdańska