Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zapraszamy na Samorządowe Forum Gospodarki Komunalnej

Ogólnopolskie Samorządowe Forum Gospodarki Komunalnej to inicjatywa dedykowana przede wszystkim dla samorządowców i urzędników z całego kraju. Forum odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. na malowniczej Wyspie Sobieszewskiej.

A
A

Podczas wydarzenia omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące zarówno gminnej, jak i ogólnokrajowej gospodarki komunalnej w czterech wybranych branżach: budownictwo mieszkaniowe, gospodarka odpadami, uchwała krajobrazowa (polityka przestrzenna), polityka rowerowa.

Wśród prelegentów i dyskutantów znajdują się przedstawiciele władz samorządowych w randze wiceprezydentów: Bydgoszczy, Olsztyna, Sopotu i Gdańska. Nie zabraknie też niezależnych ekspertów i kierownictwa merytorycznych wydziałów, jednostek w poszczególnych prezentowanych kwestiach, w tym z: Torunia, Tczewa, Warszawy, Poznania, urzędów marszałkowskich z Wielkopolski i Pomorza.

- Konferencja jest sprofilowana na szanse i problemy stricte sektora samorządowego. Dobraliśmy w Gdańsku tematy panelowe tak, by móc zarówno wymienić się wiedzą i podyskutować o sukcesach czy ambitnych planach, jak i o sytuacjach, które spędzają sen z powiek wielu urzędnikom w polskich gminach. Forum to przedsięwzięcie, które ma nam pomóc we wspólnym radzeniu sobie z rosnącymi wyzwaniami w gospodarce komunalnej - zapewnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

Na Forum wymagane są wcześniejsze zgłoszenia.

 

PROGRAM ORAZ INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOSTĘPNE POD LINKIEM:

http://gfw.pl/szkolenia/i-samorzadowe-forum-gospodarki-komunalnej/

 

SKRÓT PROGRAMU

Dzień 1– 10:00-15:45

GOSPODARKA ODPADAMI

Panel I. Legislacja kontra możliwości implementacji prawa w praktyce

Aktualny stan przygotowań do nowelizacji ustaw o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z przewidywanymi konsekwencjami / Dyskusja z publicznością i ekspertami na temat problemów z wdrażaniem zmian prawnych w praktyce gospodarki odpadami

Panel II. Docelowe modele zarządzania systemami gospodarki odpadami komunalnymi w zmieniającej się rzeczywistości prawnej

Potencjalne modele zarządzania systemami GOK / Ewolucja funkcji RIPOK w systemie / Dyskusja z publicznością i ekspertami na temat docelowego modelu zarządzania GOK w gminie

Panel III. Nowe wzory sprawozdań podmiotów w ramach GOK. Ocena praktyczna po pierwszym roku

Wnioski i rekomendacje z procesu sprawozdawczości podmiotów i gmin za rok 2018 (na przykładzie Elbląga i Gdańska) / Najczęstsze problemy w sprawozdawczości / Dyskusja z publicznością i ekspertami o potrzebach zmian w sprawozdawczości w ramach GOK

Po części merytorycznej pierwszego dnia konferencji zaplanowane jest zwiedzanie zabytkowego Zbiornika "Stary Sobieski" w Gdańsku oraz specjalnej wystawy (wyjazd autobusem - do Wrzeszcza).

Galeria zdjęć z otwarcia Zbiornika - https://www.gdansk.pl/fotogaleria/Otwarcie_Zbiornika_Wody_Sobieski,c,6405

Wieczorem zapraszamy uczestników na wspólną kolację (Wyspa Sobieszewska).

 

Dzień 2- 10:00-15:45

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE / POLITYKA ROWEROWA / UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

Panel I. Źródła finansowania budownictwa komunalnego w gminach

Program "Mieszkanie plus" - stan realizacji / Zewnętrzne środki finansowania projektów mieszkaniowych / Dyskusja z publicznością i ekspertami o skali wyzwań i ich specyfice w zakresie finansowania budownictwa komunalnego oraz o potrzebach gmin w tym obszarze

Panel II. Perspektywy rozwoju gminnej i regionalnej polityki rowerowej

„Pracodawca przyjazny rowerzystom” - ogólnopolska certyfikacja firm jako nowy element wspierania polityki rowerowej / Case study – kampania „Rowerowy Maj” – zasady uczestnictwa i korzyści dla gmin z udziału w największej polskiej akcji dla dzieci przedszkolnych i uczniów / Dyskusja z publicznością i ekspertami - czy rowerowa moda w samorządach to apogeum trendu czy kierunek nieunikniony?

Panel III. Uchwała krajobrazowa - praktyczne narzędzie kontroli jakości przestrzeni publicznej

Pierwsze efekty obowiązywania uchwały krajobrazowej na przykładzie wybranych miast (Warszawa, Cieszyn, Gdańsk) oraz proces przygotowań do egzekucji przepisów / Dyskusja z publicznością i ekspertami dot. największych przeszkód w uchwalaniu i praktycznym wdrażaniu uchwał krajobrazowych w gminach

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu. Miasto Gdańsk jest patronem merytorycznym wydarzenia, które organizuje Gdańska Fundacja Wody.

www.gfw.pl

Cyprian Maciejewski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Rozwoju Lokalnego