Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zapraszamy na debatę „Gdańskie Fasady OdNowa"

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w debacie „Gdańskie Fasady OdNowa - nowa jakość w historycznej przestrzeni miasta”. Odbędzie się w środę 26 września 2018, godz. 14.00 - 17.00 w Instytucie Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40

A
A

Debata będzie okazją do podsumowania efektów programu nadania artystycznych dekoracji elewacjom kamienic na terenie Głównego Miasta w Gdańsku. W programie wystąpienia gości oraz panel dyskusyjny z udziałem realizatorów projektu. Projekt "Gdańskie fasady OdNowa" trwający od 2013 r. polega na nadaniu dekoracji artystycznych zespołowi elewacji kamienic na terenie Głównego Miasta w Gdańsku i realizowany w oparciu o konkurs grantowy dla NGO, w ramach programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.

Projekt zrodził się z potrzeby poprawy jakości i estetyzacji przestrzeni publicznej na Głównym Mieście w Gdańsku i dlatego Prezydent Miasta Gdańska postanowił wdrożyć projekt właśnie o charakterze artystycznym.

Dzięki projektowi możemy poprawić estetykę wielu kamienic na Głównym Mieście poprzez wzbogacenie ich o dekoracje, które pominięto odbudowując po wojnie kamienice w bardzo uproszczonej formie.

Efekty estetyczne projektu widać gołym okiem. Wystarczy się wybrać się na spacer po Głównym Mieście ulicami Ogarną, Szeroką, Ławniczą czy Warzywniczą oraz Długim Pobrzeżem. Jednak na uwagę zasługuje nie tylko wpływ projektu na jakość przestrzeni Głównego Miasta w Gdańsku – istotnym aspektem projektu jest zaangażowanie mieszkańców wspólnot mieszkaniowych w jego realizację

Harmonogram konferencji:

14:00 – 14:10 – przywitanie gości, wystąpienie zastępcy prezydenta Gdańska Piotra Grzelaka

14:10 – 14:30 – Jan Kołodziej „Gdańskie Fasady OdNowa – koncepcja, realizacja”

14:30 – 15:00 – dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk „Gdańskie Fasady OdNowa - estetyczność a autentyczność w doświadczeniu miasta”

15:00 – 15:30 – prof. Piotr Lorens „Fasady a fasadowość – odnowa miasta i jego przestrzeni publicznych”

15:30 – 16:00 – Aleksandra Szymańska „Przestrzeń „odNowa” - odbiór i relacje społeczne”

16:00 – 17:00 – dyskusja z udziałem publiczności

 

Prelegenci:

Wioletta Kazimierska-Jerzyk — dr, estetyczka i historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się problematyką współczesnych wartości estetycznych i artystycznych w różnych przejawach kultury, także w przestrzeni miejskiej. Jest współorganizatorką międzynarodowych konferencji Aesthetic Energy of the City oraz współautorką monografii dotyczącej murali, opartej na autorskim modelu badań jakościowych oraz innych prac poświęconych estetyce

Jan Kołodziej — absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, urbanista, artysta street artu, współpomysłodawca i współtwórca projektu Gdańskie Fasady OdNowa jako pracownik Referatu Estetyzacji Miasta w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Robert Koprowicz — konserwator i restaurator dzieł sztuki, menadżer produktu ds. Renowacji w firmie Hufgard-Optolith. Od 1995 roku pracuje, jako technolog i materiałoznawca w firmach produkujących materiały do renowacji elewacji zabytkowej architektury. Sprawował autorskie nadzory w najważniejszych obiektach w kraju – Wilanów, Malbork, Wawel. Autor wielu eksperckich artykułów w specjalistycznej prasie technicznej. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na UMK w Toruniu

Piotr Lorens — dr hab. inż. arch., prof. PG, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, w pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami rozwoju i rewitalizacji miast oraz przywracaniem do życia ich zdegradowanych fragmentów; prowadzi działalność projektową i doradczą w dziedzinie urbanistyki i planowania, w szczególności w odniesieniu do problematyki równoważenia rozwoju struktur miejskich

Aleksandra Szymańska — manager kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, producentka wydarzeń. Związana kilka lat z polskim rynkiem fonograficznym (management polskich artystów), potem mediowym (m.in. dyrektor wydawniczy w G+J Gruner+Jahr Polska). Zaangażowana w niezależne projekty kulturalne. W latach 2008 – 2011 odpowiedzialna za strategię i zespół projektu Gdańsk i Metropolia – Europejska Stolica Kultury 2016. Od marca 2011 dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej

Moderator:

Paweł Mrozek — Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, architekt

Więcej o projekcie oraz zdjęcia z realizacji z poszczególnych edycji dostępne na:

https://www.fasadyodnowa.pl/

Elewacja kamienicy przy ul. Ogarna 22 odnowiona w ramach programu Fasady Od Nowa
Elewacja kamienicy przy ul. Ogarna 22 odnowiona w ramach programu "Fasady Od Nowa"
Urban Forms
Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy