Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zadbaj z nami o dom bez przemocy

Gdańsk wspiera osoby dotknięte przemocą domową. Od 3 miesięcy funkcjonuje całodobowy numer alarmowy, pod którym można zgłaszać niepokojące i niepożądane wydarzenia. Dotyka cię agresja? Jesteś świadkiem przemocy? Zadzwoń po pomoc na 797909112.

A
A

Przemoc domową często spotyka zmowa milczenia. Fakt, że dzieje się za zamkniętymi drzwiami powoduje poczucie bezkarności sprawców i bezbronność osób poszkodowanych. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie zgłosić się po pomoc. Aby ułatwić ten pierwszy krok, miasto przed 3 miesiącami uruchomiło całodobowy telefon alarmowo-informacyjny 797909112 oraz adres mailowy wsparcie@mopr.gda.pl.

Zadbaj o siebie, zgłoś się po wsparcie
Żadne zgłoszenie nie przejdzie bez echa. Kontaktując się z dyżurującym specjalistą osoba dzwoniąca uzyskuje niezbędne wsparcie ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny. W sytuacjach tego wymagających zostaje wszczęta Procedura Niebieskiej Karty. Wiele osób uzyskało już tą drogą niezbędne wsparcie adekwatne do ich sytuacji życiowej.

Kampania Dom bez przemocy i numer 797909112 to kolejny krok miasta w walce z przemocą domową. W ubiegłym roku powstał Miejski System Interwencji Kryzysowej pozwalający niezwłocznie uruchomić wsparcie specjalistyczne ponad 30 podmiotów pomocowych działających na terenie miasta.

Bezpieczna rodzina
Funkcjonuje również gdański Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykonujący ustawowe zadania z tego obszaru. W jego skład wchodzą specjaliści z instytucji miejskich jak i organizacji pozarządowych, na co dzień pracujący z osobami zarówno doświadczającymi, jak i stosującymi przemoc w rodzinie. Pozwoliło to na wypracowanie skutecznych ścieżek wsparcia dla osób potrzebujących. Każdy, kto tego wymaga otrzymuje niezwłoczne wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne. Uzyskuje także informacje, jak skutecznie odizolować sprawcę przemocy domowej od członków rodziny. Gdy sytuacja tego wymaga osoba doświadczająca przemocy uzyskuje bezpieczne schronienie.

Swoim wsparciem służą także gdańskie instytucje i organizacje pozarządowe m.in.:

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku - wsparcie psychologiczne i prawne, hostel interwencyjny
  • Fundacja Centrum Praw Kobiet - wsparcie psychologiczne i prawne, pomoc w kontakcie
    z instytucjami oraz wymiarem sprawiedliwości
  • Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonujący w ramach Funduszu Sprawiedliwości - wsparcie prawne, psychologiczne, materialne, doradztwo zawodowe
  • Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - terapia psychologiczna dzieci
  • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry - nieodpłatne wsparcie psychologiczne
    na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych osób z rożnymi trudnościami w tym w postaci telefonicznego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Wsparcie w Gdańsku na rzecz zdrowia psychicznego oraz dedykowanej aplikacji mobilnej

Więcej informacji o wsparciu dla rodzin.

1200-625
Marta Formella (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy