PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zabytkowy Park Oliwski nabierze blasku

Zabytkowy Park Oliwski nabierze blasku
Najpiękniejszy gdański park - Park Oliwski – przejdzie wkrótce metamorfozę. O tym, co się zmieni i w jakim zakresie decydować mają specjaliści i mieszkańcy. Dziś odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej Parku Oliwskiego. Rada opracować ma wytyczne do rewaloryzacji parku oraz wypracować model organizacyjny tego niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju obiektu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W Wieloletnim Planie Przedsięwzięć Inwestycyjnych na lata 2016 – 2023 na zadanie „Rewaloryzacja Parku Oliwskiego” zaplanowano jako środki własne kwotę do 28 mln zł, w tym koszt przebudowy Palmiarni. Łączny koszt rewaloryzacji może jednak wynieść ok. 56 mln zł. Stąd konieczne będą starania miasta o środki zewnętrzne – na przykład dotacje unijne, RPO, czy Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Priorytet z daktylami
Dyskusja na temat zmian w Parku Oliwskim toczy się od pewnego czasu. Mieszkańcy i przedstawiciele magistratu spotykali się w tej sprawie już kilkukrotnie. Mieszkańcy Gdańska mieli też okazję wypowiedzieć się na temat zmian w parku za pomocą internetowej ankiety. - Wolą mieszkańców jest, by skupić się przede wszystkim na 180-letniej palmy – zaznaczał po jednym ze spotkań zastępca prezydenta Gdańska, Andrzej Bojanowski. - Na palmiarnię chcemy więc przeznaczyć ok. 7-8 mln złotych.

W tym roku gotowy będzie projekt nowej palmiarni, który musi uzyskać zgodę m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2017 r. obiekt zostanie przebudowany i zrekonstruowany. W ramach przebudowy zbudowana zostanie na pewno nowa, wyższa rotunda. W 2017 r. powstanie też nowa oranżeria.

Pozostała część palmiarni najprawdopodobniej zostanie rozbudowana w kolejnych latach, w kierunku dzisiejszego składowiska i zaplecza technicznego. Tam mogłaby powstać np. motylarnia. Po przebudowie i wprowadzeniu dodatkowych funkcji użytkowych budynek Palmiarni stanie się bardziej dostępny dla mieszkańców - również dla osób niepełnosprawnych, w obecnym stanie budynek nie jest bowiem przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, przeszkodą są schody i wąski ciąg komunikacyjny między istniejącą roślinnością. Po przebudowie budynek Palmiarni będzie dostępny cały rok. Taka możliwość zwiększa atrakcyjność obiektu dla osób odwiedzających, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Oblicza Parku
Zmiany w oliwskim parku już następują. We wrześniu 2014 roku park powiększył się o ok. 0.9 ha.
W nowej części (położonej między ogrodem botanicznym a ul. Opacką) odwiedzający mogą spacerować po przepięknym ogrodzie barokowym z odtworzoną historyczną zabudową Folwarku Saltzmanna, a także po ogrodzie z elementami typowymi dla krajobrazu japońskiego.

Obecnie trwają przygotowania do remontu Groty Szeptów. W marcu 2016 roku Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Projekt wraz z kosztorysem ma być gotowy w październiku.Trwają też przygotowania do zabezpieczenia roślinności w istniejącej rotundzie na zimę 2016/2017 i na czas prowadzonych w przyszłości robót.

Rada Programowa Parku Oliwskiego
19 maja w Pałacu Opatów odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej Parku Oliwskiego powołanej przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. – Przygotowujemy się do rewaloryzacji kolejnego, po Trakcie Królewskim, unikatowego miejsca w Gdańsku – mówi prezydent Adamowicz. - W ostatnim czasie powstały dwie piękne, nowe części parku. Teraz czas na rewaloryzację starszej części obiektu. Zmiany są potrzebne, także w takiej – historycznej przestrzeni. Decyzje o kształcie projektu przemian miejsca z tak bogatą historią i o takiej randze wymagają jednak dogłębnego przemyślenia i dyskusji. Dlatego też – podobnie jak miało to miejsce z przebudową Traktu Królewskiego – powołana została Rada Programowa Parku Oliwskiego. Rada opracować ma wytyczne do rewaloryzacji parku oraz wypracować model organizacyjny tego niezwykłego i jedynego w swoim rodzaju obiektu. Do uczestnictwa w niej zaprosiliśmy ekspertów różnych specjalizacji, przedstawicieli mieszkańców i jednostek miejskich.

W skład Rady Programowej weszli: zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski, ogrodnik miejski Joanna Paniec, Wojewódzki Pomorski Konserwator Zabytków Dariusz Chmielewski , dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Wojciech Bonisławski, proboszcz Katedry Oliwskiej ks. Waldemar Waluk; radny miejski i przedstawiciel radnych z okręgu wyborczego Oliwa Wojciech Stybor, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa Tomasz Strug, dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. Agata Zachariasz z Instytutu Architektury Krajobrazu, Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. architekt Katarzyna Rozmarynowska, wiceprezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki dr Maciej Rydel, dyrektor Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku Aleksandra Szymańska, architekt Danuta Dębowska, dr Krzysztof Gos z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki, prezes Zarządu Korporacji Budowlanej Doraco Andżelika Cieślowska; zastępca kierownika Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej ZDiZ Witold Burkiewicz oraz kierownik Działu Utrzymania Zieleni ZDiZ Ewelina Latoszewska.

- Niezmiernie cieszy mnie fakt zawiązania się Rady Programowej, i to że po latach braku dużych inwestycji w to wyjątkowe dla gdańszczan miejsce, Miasto przystępuje do realizacji działań, niezbędnych dla utrzymania świetności Parku. I już wkrótce odnowione zostaną dwa ważne elementy parku - Palmiarnia i Grota Szeptów – podkreśla przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa i członek Rady Programowej Tomasz Strug.

O parku
Szacuje się, że rocznie Park Oliwski odwiedza ok.1 mln osób (ok. 300-500 tys. osób zwiedza Palmiarnię), w tym dużą część stanowią zorganizowane grupy wycieczek. Nie bez znaczenia dla tej frekwencji są duże cykliczne imprezy organizowane w parku takie jak: Mozartiana, Parkowanie. Roczny koszt utrzymania Parku Oliwskiego to ok. 1 300 000 zł brutto ( stałe utrzymanie czystości, prace ogrodnicze, konserwacja małej architektury, palmiarnia), w tym koszt utrzymania Palmiarni to ok. 280 000 zł.,

Michał PiotrowskiUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowymichal.piotrowski@gdansk.gda.pl
Michał Piotrowski - najnowsze
Michał PiotrowskiUrząd Miejski w GdańskuKancelaria PrezydentaReferat Prasowymichal.piotrowski@gdansk.gda.pl
Michał Piotrowski - najnowsze