PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Z gospodarską wizytą w dzielnicy Zaspa-Młyniec

Z gospodarską wizytą w dzielnicy Zaspa-Młyniec
Przedostatni w tym roku spacer prezydencki po gdańskich dzielnicach dotyczył potrzeb i problemów mieszkańców Zaspy-Młyniec. Rozmowy dotyczyły m.in. konieczności montażu wind przy przystanku SKM, wykonania oświetlenia z umowy 16-tkowej na Alei Jana Pawła II, budowy PSZOK przy ulicy Hynka, termomodernizacji przedszkoli, zagospodarowania Parku Jana Pawła II, remontu kładki nad Al. Rzeczypospolitej czy budowy naziemnych przejść na tej ulicy.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W środowe popołudnie, 20 września w spacerze z udziałem prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz wzięli udział radne miasta Gdańska: Barbara Imianowska i Elżbieta Strzelczyk, radni dzielnicy, Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych i ds. Komunikacji Rowerowej oraz przedstawiciele Urzędu i miejskich jednostek m.in. Wydziału Projektów Inwestycyjnych, Wydziału Edukacji, Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Skarbu, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Biura Architekta Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Straży Miejskiej oraz Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

spacer_z_prezydent_gdanska_po_dzielnicy_zaspa_mlyniec_fot_dominik_paszlinski_6_

Spotkanie rozpoczęło się przy przystanku SKM, gdzie poruszono problem dostępności na perony osób o szczególnych potrzebach i konieczności budowy wind na peronach SKM. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wskazał, że budowa wind na peronach SKM leży
w kompetencjach kolei, jednakże miasto podejmie dialog z PKP w tej sprawie.

W rejonie skweru zlokalizowanego pomiędzy ulicą Hynka a nasypem wjazdowym ulicy Braci Lewonieckich poruszono temat zagospodarowania zieleni oraz utworzenia systemu parkingu park & ride w tym miejscu. Biuro Rozwoju Gdańska poinformowało, iż teren znajduje się w rezerwie tzw. Drogi Czerwonej, jednak jako zagospodarowanie tymczasowe dopuszczona jest realizacja parkingów terenowych i możliwa jest realizacja zieleni urządzonej. Jednocześnie Biuro Architekta Miasta wskazało, iż w niedługim czasie rozpoczną się warsztaty dotyczące Studium „Pasma Alei Grunwaldzkiej”, gdzie Rada Dzielnicy może aktywnie uczestniczyć, a także wypracować rozwiązanie na uporządkowanie terenu do czasu docelowego rozwiązania.

spacer_z_prezydent_gdanska_po_dzielnicy_zaspa_mlyniec_fot_dominik_paszlinski_1_

Dyskutowano również na temat planowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Hynka i poinformowano, że planowy termin zakończenia robót przewidziany jest do końca 2025 r.

W kwestii termomodernizacji przedszkoli wskazano, iż termomodernizacje zaplanowane i realizowane w ramach poprzedniego (2014-2020) okresu programowania zostały już wykonane lub ich realizacja się kończy i jest przygotowany pakiet kolejnych obiektów oświatowych wskazanych do termomodernizacji.

Oświetlenie al. Jana Pawła II oraz poprawa jakości dróg, m.in ul. Hynka i Jana Pawła II to z kolei inwestycja towarzysząca rozbudowie mieszkaniowej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni kończy rozmowy z deweloperem i przedstawi radzie dzielnicy ostateczny zakres umowy i harmonogram prac.

W sprawie zagospodarowania terenu Parku Jana Pawła udzielono informacji, iż Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wprowadził modernizację Parku Jana Pawła II do programów strategii Zielone Miasto 2030.

W kwestii demontażu kładki i przebudowy całego skrzyżowania Al. Jana Pawła II z Al. Rzecząpospolitą wraz z budową przejazdów dla rowerów poinformowano, iż miasto zgłosiło zadanie do dofinansowania w ramach ogłoszonego przez Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot naboru do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027 z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Ocena złożonych wniosków nie została jeszcze zakończona, natomiast bez wsparcia zewnętrznego cała inwestycja najprawdopodobniej nie jest możliwa to realizacji w najbliższych latach.

spacer_z_prezydent_gdanska_po_dzielnicy_zaspa_mlyniec_fot_dominik_paszlinski

Na koniec spaceru dyskutowano na temat konieczności budowy naziemnych przejść dla pieszych na Al. Rzeczypospolitej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poinformował, że planowane są w tym rejonie cztery przejścia, natomiast w pierwszej kolejności powstaną na pewno dwa: w rejonie ETC oraz przystanku przy ul. Startowej.

Ostatnia Dzielnica, w której odbędzie się spacer w 2023 roku to Orunia Górna – Gdańsk Południe.

spacer_z_prezydent_gdanska_po_dzielnicy_zaspa_mlyniec_fot_dominik_paszlinski_4_