PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Z Berlina do Gdańska - Europejska Stolica Wolontariatu 2022

Gdańsk zostanie gospodarzem tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Symboliczne przekazanie od tegorocznego gospodarza odbyło się w Czerwonym Ratuszu w Berlinie, w niedzielę, 5 grudnia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Tytuł odebrała Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

A
A

Gala, poza przekazaniem tytuły Gdańskowi, była także czasem podsumowań tegorocznych działań podejmowanych na terenie całego Berlina. Zaprezentowane zostały wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim roku, dotyczące szeroko rozumianego wolontariatu. 

- Bycie Europejska Stolica Wolontariatu stało się dla Berlina niezwykle rozwijającą możliwościa, ale także wielkim wyzwaniem, jeśli chodzi o trwającą pandemię - mówiła Sawsan Chebli, sekretarz Miasta Berlina ds. inicjatyw obywatelskich i współpracy międzynarodowej. - Chcemy pracować z Gdańskiem nad wspólnym wydarzeniem, które jeszcze bardziej rozwinie wolontariat w Europie.

Przekazanie Gdańskowi białej porcelanowej figurki niedźwiadka fot. Martyna Kowacka
Przekazanie Gdańskowi białej porcelanowej figurki niedźwiadka. fot. Martyna Kowacka

Tytuł zagości w Gdańsku

W berlińskiej gali uczestniczyła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Odebrała ona tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu z rąk Sawsan Chebli, która przekazała także białą porcelanową figurkę niedźwiadka, symbolu Berlina. Znalazły się na nim między innymi charakterystyczne dla Berlina i Gdańska budowle, flaga Polski i Unii Europejskiej.

- Chciałabym, aby Gdańsk stał się w przyszłym roku stolicą wszystkich wolontariuszy, nie tylko samego wolontariatu. Bardzo cieszymy się z tego tytułu, że trafi on do miasta solidarności. Z pewnością będzie to rok prodemokratyczny, proobywatelski i proklimatyczny - mówiła Monika Chabior. - Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku w Gdańsku, by przedstawić nasz program, który jest zaawansowany na rzecz demokracji, praw człowieka i ochrony klimatu. 

Podczas gali wyłoniono także gospodarza Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2023. Spośród czterech kandydatów: Asti (Włochy), Birgu (Malta), Oeiras (Portugalia) i Trondheim (Norwegia), jury uznało, że na tytuł najbardziej zasłużyli Norwegowie.

Miasto wolontariuszy

W Gdańsku od zawsze zaangażowanie mieszkańców w wolontariat we wszystkich obszarach życia społecznego było jednym z najwyższych w skali kraju, co zostało dostrzeżone na arenie międzynarodowej i uhonorowane tytułem Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Przyznawany jest on od 2013 roku przez Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV). W 2020 roku zapadła decyzja, że w 2022 roku to właśnie Gdańsk będzie Europejską Stolicą Wolontariatu.

Tytuł jest z jednej strony wyróżnieniem za dotychczasowe działania w zakresie wolontariatu, ale także motywacją do dalszego rozwoju. Jest to impuls do dalszych działań w obszarze wolontariatu w mieście. Gdańsk jest gotowy, by promować kulturę wolontariatu i swoimi inicjatywami inspirować innych.

Miasto od lat wspiera wolontariuszy i inicjatywy obywatelskie. Zapewnia stałe finansowanie aktywności wolontariackich i prowadzenie Regionalnego Centrum Wolontariatu. Co roku odbywa się Gdański Tydzień Wolontariatu i to w Gdańsku powstała pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do pośrednictwa wolontariatu WolontariApp. Według badań satysfakcji życia mieszkańców Gdańska ponad 60% mieszkańców deklaruje swój udział w wolontariacie.