PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

XXXIX sesja Rady Miasta Gdańska

W czwartek, 30 września w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 odbędzie się wrześniowa sesja Rady Miasta Gdańska. Początek o godz. 9.00.

A
A

Z okazji 45-lecia współpracy partnerskiej Gdańska i Bremy, sesję rozpocznie wystąpienie Prezydenta Parlamentu Bremy Franka Imhoffa.

Następnie radni będą obradować nad uchwałami, które dotyczyć będą m.in.

  • - powołania Kapituły Medalu Św. Wojciecha (S. Adalbertusa) i Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwina II);
  • - wznoszenia pomników na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska;
  • - przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025;
  • - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława”;
  • - przystąpienia do sporządzania oraz uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.in. Polski Hak – rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej).

Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajdują się w załączeniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Miejscy radni będą także gośćmi programu „Wszystkie Strony Miasta”. We wtorek, 28 września o godz. 12.00 o najważniejszych uchwałach najbliższej sesji porozmawiają przedstawiciele klubów Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska. Transmisja programu na stronie www.gdansk.pl

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy