PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

„Wypracuj Przyszłość" – zapraszamy do udziału

Właśnie rozpoczęła się kolejna, V edycja projektu „Wypracuj Przyszłość", przygotowanego z myślą o tych, którzy chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, jak również o tych, którzy poszukują stażysty, czy też nowego pracownika. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

A
A
banner

"Wypracuj Przyszłość" to projekt zawodowych staży całorocznych, realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Program ułatwia im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Projekt wspiera również firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje w poszukiwaniu stażystów oraz nowych pracowników.

Do projektu można przyłączyć się w każdym momencie jego trwania, a staże mogą być realizowane w okresie całego roku. Fundator samodzielnie określa czas oraz formę zatrudnienia stażysty, przy czym zgodnie z regulaminem projektu okres trwania stażu to minimum jeden miesiąc, w wymiarze co najmniej 100 godzin. Kwota minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy nie może być niższa niż ustawowa minimalna stawka za 1 godzinę pracy.

Aby zostać uczestnikiem projektu, wystarczy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie projektu www.wypracujprzyszlosc.pl, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik otrzymuje możliwość zarejestrowania się równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty.

Przedsiębiorców, firmy i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie, zapraszamy do wypełnienia deklaracji uczestnictwa (dostępnej na stronie projektu) i przesłania jej wraz z logo firmy na adres: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl . Szczegółowe informacje na stronie: www.wypracujprzyszlosc.pl .