Wyniki kulturalnych grantów dla NGO
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki kulturalnych grantów dla NGO

Rozstrzygnięto konkursy na kulturalne granty dla organizacji pozarządowych na Działania i Wydarzenia Kulturalne 2020. Łącznie na oba konkursy wpłynęły 223 oferty z czego 93 otrzymały dofinansowanie. Z powodu koronawirusa mogą ulec zmianie terminy bądź forma realizacji projektów.

A
A
granty

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020 przeznaczony jest dla organizacji, które chcą zaprezentować publiczności ważną, ciekawą i inspirującą twórczość w postaci wydarzenia lub cyklu wydarzeń. Na konkurs wpłynęło 138 ofert. Pula środków wynosiła 2 400 000,00. Przyznano dofinansowanie 57 ofertom na łączną kwotę 1 697 900,00.

Natomiast w Konkursie na Działania Kulturalne 2020 priorytetem jest włączenie uczestników w proces twórczy. Jego celem jest realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze. Na ten konkurs wpłynęło 85 ofert. Pula środków wynosiła 600 000,00, a dotację otrzymało 36 ofert na łączną sumę 477 000,00.

Plany organizacji pokrzyżowała epidemia koronawirusa, dlatego realizacja projektów może ulec zmianie, zarówno w kwestii terminu, jak i formy.   

- Dostosowanie realizacji projektów grantowych do obecnej sytuacji to jedna z form pomocy, jaką chcemy zaoferować środowiskom twórczym i kulturalnym w tym trudnym czasie. Wykażemy możliwie maksymalną elastyczność, aby każdy grantobiorca mógł dostosować zakres rzeczowy realizowanego zadania, do istniejącej sytuacji, dokonać aktualizacji harmonogramu, kosztorysu oraz rezultatów zadania – mówi  Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury. - W niektórych wypadkach być może uda się zorganizować wydarzenie za pomocą platform internetowych lub dopasować pomysł do formatu tzw. małych grantów – dodaje.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z zaistniałą sytuacją można kontaktować się z Biurem Prezydenta ds. Kultury za pośrednictwem e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl oraz malgorzata.koter@gdansk.gda.pl

 

Lista nagrodzonych projektów znajdą Państwo tutaj:

WYDARZENIA KULTURALNE 2020

DZIAŁANIA KULTURALNE 2020

Zuzanna Gajewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy