PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wspólne podwórko – program zmieniający przestrzenie sąsiedzkie

W Gdańsku jest już 148 Wspólnych podwórek. Właśnie tyle projektów od 2014 r. przeszło metamorfozę przy dofinansowaniu miasta. Wkrótce dołączą do nich następne, bo w tegorocznej edycji konkursu do realizacji zakwalifikowanych zostało 8 kolejnych wnętrz podwórzowych.

A
A

Do konkursu organizowanego przez Gdańskie Nieruchomości od 2014 r. przystąpić mogą m.in. Wspólnoty Mieszkaniowe i inni właściciele nieruchomości dzierżawiący lub współdzierżawiący teren przyległy do budynku, a zakwalifikowane projekty otrzymują dofinasowanie miasta do realizacji zaplanowanych prac. W 2021 r. dofinasowanie wynosi 80 000 zł dla każdego projektu, a zakwalifikowane do realizacji w 2022 r. zostały podwórka w 8 lokalizacjach. 

Wspólne Podwórko – program, dzięki któremu gdańskie podwórka przechodzą metamorfozę. 

Ideą programu jest wsparcie mieszkańców w organizacji terenów, z których faktycznie korzystają, zgodnie z ich potrzebami i pomysłami. Wspólnoty Mieszkaniowe, które dzierżawią teren przyległy do budynku, przy wsparciu miasta mogą zorganizować własny punkt gromadzenia odpadów, zagospodarować wody opadowe, urządzić miejsce rekreacji lub zabaw dla dzieci. 

Komisja konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości oraz Rady Miasta Gdańska, przy ocenie zgłoszeń dodatkowymi punktami premiuje pomysły na małą retencję, organizację punktu gromadzenia odpadów, ale też urządzenie terenów zielonych i nasadzenia. 

Dotychczas w ramach Wspólnego podwórka nową funkcjonalność i wygląd zyskało 148 podwórek w Gdańsku, a dofinansowanie do realizacji projektów złożonych przez mieszkańców wyniosło 8 276 023,27 zł. 

Lista projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Wspólnego Podwórka 2021, które już w przyszłym roku przejdą metamorfozę, dostępna jest na stronie Gdańskich Nieruchomości.

Aleksandra Strug (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańskie Nieruchomości