PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wsparcie finansowe z PFRON w 2023 roku

Wsparcie finansowe z PFRON w 2023 roku
Podczas sesji, 30 marca Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę o określeniu zadań, na które przeznaczone będą w bieżącym roku środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano m.in. kwoty na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt do rehabilitacji.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podział środków na 2023 rok zaopiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gdańska Rada Działalności Pożytku Publicznego. W planie np. na rzecz osób indywidualnych przeznaczono kwoty m.in.:

  • na dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - łącznie 2 092 153 zł,
  • na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – łącznie 80 000 zł,
  • na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – łącznie 1 400 000 zł,
  • na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych - łącznie 1 000 000 zł,
  • na szkolenia osób z niepełnosprawnością - 20 000 zł.

Z kolei dofinansowanie z PFRON np. działalności warsztatów terapii zajęciowej ma wynieść w br. 6 600 252 zł, zaś sportu, kultury i turystyki osób z niepełnosprawnością – łącznie 93 312 zł.

Dodajmy, że Rada Miasta Gdańska posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza się środki z PFRON.  

1192-a625