PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wrześniowa sesja Rady Miasta Gdańska

Wrześniowa sesja Rady Miasta Gdańska
W czwartek, 28 września o godz. 9.00 w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1) rozpocznie się LXVIII sesja Rady Miasta Gdańska. Transmisja obrad odbywać się będzie na stronie gdansk.pl.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Sesję rozpoczną komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Komisji Rady Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska oraz przedstawicieli Rady Imigrantów i Imigrantek. Następnie wysłuchamy oświadczeń Klubów Radnych.

29 uchwał i oświadczenie

W porządku obrad znalazło się 29 uchwał, które dotyczyć będą m.in.:

  • wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gdańsk;
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok;
  • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania kilku nieruchomości;
  • rozpatrzenia skargi na działanie Straży Miejskiej w Gdańsku;
  • uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, m.in. Kokoszki Przemysłowe – rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej II oraz Oliwa Górna w rejonie ulic Kościerskiej i Bytowskiej.

Po uchwałach zostanie zaprezentowane przez Klub PiS „Oświadczenie w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji”.

Porządek sesji wraz z linkami do uchwał znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Rozmowa przed sesją

Miejscy radni będą gośćmi Marka Wałuszko w programie „Wszystkie Strony Miasta”. W środę, 27 września o godz. 10.00 o najważniejszych uchwałach porozmawiają: Bogdan Oleszek z klubu radnych Wszystko dla Gdańska, Kamila Błaszczyk – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej i Elżbieta Strzelczyk – radna Prawa i Sprawiedliwości. Transmisja programu na stronie gdansk.pl.

Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
Dariusz WołodźkoUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowydariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl