PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wręczenie Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Wręczenie Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
W 412. rocznicę urodzin gdańskiego astronoma po raz 35. zostaną przyznane Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Wybitni naukowcy będą nagrodzeni za szczególne osiągnięcia w dwóch kategoriach: w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych. Przedstawiciele mediów, którzy chcą uczestniczyć w uroczystości 28 stycznia o godz. 12.00 w Dworze Artusa, proszeni są o zgłaszanie się po akredytacje.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wejście na uroczystość jest tylko na zaproszenia, media prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: marta.formella@gdansk.gda.pl.

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez prezydenta Gdańska na wniosek dwóch kapituł, którym przewodniczą, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (w dziedzinie nauk ścisłych oraz przyrodniczych) oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych). W skład kapituły nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta Gdańska, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych. Każdy z laureatów otrzyma dyplom, statuetkę Heweliusza autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę finansową w wysokości 20.000 zł brutto.

Nagroda im. Jana Heweliusza, przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe, została ustanowiona w 1987 roku, natomiast pierwszego laureata wyłoniono w 1988 roku. Przez kilkanaście lat Nagroda przyznawana była jedynie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, a w 2001 roku po raz pierwszy przyznano ją także w dziedzinie nauk humanistycznych. W 2013 roku kategoria nauk humanistycznych została poszerzona o nauki społeczne.

W 2022 roku nagrody otrzymały:

  • dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk w kategorii nauk humanistycznych i społecznych - za wybitne dokonania w kraju i za granicą w zakresie nauk o sztuce.
  • dr hab. Ewa Łojkowska w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych - za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące badań fitopatologicznych, w szczególności poznanie i opisanie pełnej puli genetycznej patogenów roślin z gatunków Dickeya solani i Pectobacterium parmentieri, opracowanie testów molekularnych pozwalających na ich efektywne wykrywanie i identyfikację oraz opracowanie innowacyjnych metod ochrony roślin przed patogenami.