PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wraca cykl spotkań „Porozmawiajmy przy stole”

Wraca cykl spotkań „Porozmawiajmy przy stole”
W poniedziałek, 20 marca w godz. 17.00-18.30, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie mieszkańców z władzami miasta z cyklu „Porozmawiajmy przy stole”. Będzie to okazja, by porozmawiać o potrzebach dwóch dzielnic: Oruni Górnej-Gdańska Południe i Ujeściska-Łostowic. Wciąż jeszcze można wypełniać ankietę dotyczącą tego rejonu Gdańska. 
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Porozmawiajmy przy stole, Orunia Górna Gdańsk Południe, Ujeścisko Łostowice, mat. UMG

W spotkaniu weźmie udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, zastępcy prezydenta oraz dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych.

Mieszkańcy będą mieli możliwość wysłuchania krótkiej prezentacji o dzielnicach, w tym o inwestycjach zrealizowanych lub planowanych, i o aktualnych działaniach miejskich. Druga część spotkania przeznaczona będzie pytania mieszkańców. 

Podczas spotkania przedstawione zostaną także wyniki ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców Oruni Górnej - Gdańska Południe i Ujeściska – Łostowic. W ankiecie należy wskazać trzy mocne i trzy słabe strony danej dzielnicy. Ankieta jest aktywna na stronie www.gdansk.pl do czwartku, 16 marca.

Podczas spotkania działać będą także punkty informacyjne:

  • Gdańskiego Centrum Kontaktu, gdzie będzie można zgłosić np. usterki w przestrzeni publicznej,
  • Biura Rozwoju Gdańska oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury, gdzie będzie można sprawdzić plany miejscowe
  • Straży Miejskiej, gdzie będzie można zgłosić np. potrzebę interwencji.

Na miejscu będzie można wziąć udział w akcji „Melduj się w Gdańsku”, a także wyrobić bądź przedłużyć Kartę Mieszkańca.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami planowane jest na drugą polowe kwietnia, a w miesiącach letnich powrócimy do spotkań w plenerze.