Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wirtualna konferencja – żłobki i przedszkola w czasie pandemii

Gdańskie żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte do 18 maja. To czas potrzebny na przygotowanie tych placówek do pracy w warunkach pandemii. Z tego samego powodu, nadal zamknięte pozostają też miejskie instytucje kultury – poinformowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych przypomniał, że organizacje pozarządowe mogą skorzystać z grantów i innych form wsparcia na realizację zadań w ramach przeciwdziałania koronawirusowi. Natomiast Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu przedstawił raport dotyczący aktualnej sytuacji na rynku pracy.

A
A

Podczas wirtualnej konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 5 maja, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska zaprezentowała m. in aktualny raport z Domu Pomocy Społecznej Polanki. – W tej chwili w domu przebywa 29 mieszkańców i 9 pracowników. Są to pracownicy z nowej zmiany. Wszyscy są pod baczną opieką lekarzy, jak i służb epidemiologicznych – zapewniła prezydent Gdańska.

Otwarcie żłobków i przedszkoli
Głównym tematem konferencji były kwestie związane z ponownym otwarciem żłobków i przedszkoli.  
– Dotyczy to 22 tys. dzieci w całym Gdańsku! Dzisiaj weryfikujemy możliwości, bo chcemy jak najlepiej i jak najbezpieczniej przygotować przedszkola na przyjęcie dzieci. Na pewno do 18 maja żłobki i przedszkola nie zostaną otwarte – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz.
Gdański magistrat zbiera opinie rodziców, dzięki którym możliwe będzie rozpoznanie potrzeb dotyczących opieki nad dziećmi. Z danych wynika, że 37 proc. rodziców chciałby otoczyć dzieci opieką w żłobkach, natomiast jeżeli chodzi o przedszkola to taką potrzebę deklaruje 21 proc. rodziców.

Do tematu odniósł się również Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. – Chcemy jak najlepiej przygotować placówki do tego, aby przyjąć państwa dzieci, dbając o ich zdrowie i życie. To, na co też chcemy zwrócić uwagę, to zdrowie i życie członków państwa rodzin. Ten tydzień jest również potrzebny, abyśmy wszyscy przemyśleli, kto będzie odbierał dziecko z przedszkola lub żłobka. Zgodnie z wytycznymi dzieci nie mogą przebywać z osobami 60 plus – przypominał zastępca prezydenta Gdańska.

Instytucje Kultury
Kolejnym wątkiem poruszanym podczas konferencji był temat otwarcia instytucji kultury w Gdańsku.

Pomimo zapowiedzi premiera i ministra kultury o otwarciu instytucji kultury od 4 maja, wciąż brakuje przepisów wykonawczych określających, jak to zrobić w warunkach pandemii. Brak rozporządzenia, które ureguluje zasady funkcjonowania placówek z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i odwiedzających, a także uwzględni specyfikę poszczególnych instytucji kultury. W dniu 2 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów znoszące nakaz zamknięcia ww. instytucji kultury, ale wciąż bez wskazania trybu uzgadniania procedur z inspektorem sanitarnym.
– Te instytucje, podobnie jak żłobki i przedszkola przygotowują się do otwarcia ale żadna z nich, nie jest jeszcze otwarta. Prawdopodobnie będą do tego gotowe w przyszłym tygodniu, mniej więcej w połowie maja – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Granty dla NGO
Ważnym punktem konferencji była informacja o konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych działających w obszarze usług społecznych. NGO’sy mogą składać oferty na realizację zadań w ramach przeciwdziałania koronawirusowi. W myśl nowych przepisów specustawy wyboru oferty można dokonać z pominięciem otwartego konkursu. Środki w konkursach mogą zostać wykorzystane w ramach kampanii #gdanskpomaga. Środki finansowe na realizację zadań dla NGO’s zostaną przekazane w siedmiu kategoriach na łączną sumę 160 tys. zł. – Zaproszenie do współpracy, do skorzystania z grantów, mini grantów i innych form wsparcia jest już dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy do skorzystania z tych grantów – zachęcał Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent ds. edukacji i usług społecznych.

Aktualna sytuacja na rynku pracy


Bieżący raport dotyczący rynku pracy przedstawił Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Najważniejsze działania prowadzone obecnie przez Gdański Urząd Pracy to realizacja programów pomocowych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. – W dalszym ciągu obserwujemy dynamiczny wzrost liczby składanych wniosków. Jeżeli chodzi o mikropożyczki - złożono już 27 052 wnioski z czego 2814 wniosków zostało już podpisanych na łączną kwotę 14 070 000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o działania dotyczące wsparcia wynagrodzeń i składek na różnego rodzaju składowe wynagrodzenia to przedsiębiorcy złożyli już 2458 takich wniosków  – wylicza Piotr Borawski. Jako, że liczby rozpatrywanych wniosków są bardzo wysokie, prezydent Aleksandra Dulkiewicz zdecydowała o przeniesieniu 15 urzędników z różnych wydziałów i jednostek do Gdańskiego Urzędu Pracy.

Z danych Gdańskiego Urzędu Pracy wynika, że w okresie od 1 do 30 kwietnia wpłynęły 824 wnioski dotyczące osób rejestrujących się jako bezrobotne. W dalszym ciągu widoczny jest wyraźny spadek liczy oświadczeń dotyczących powierzenia pracy obcokrajowcom. W marcu wpłynęło 3548 takich oświadczeń, natomiast do 30 kwietnia było to zaledwie 1509 oświadczeń. W ciągu ostatnich trzech tygodni nie było też zgłoszeń odnośnie planowanych zwolnień grupowych. W marcu zgłoszono 476 nowych miejsc pracy, natomiast w przez cały kwiecień takich zgłoszeń było 291 Z danych Gdańskiego Urzędu Pracy wynika, że w okresie od 1 do 27 kwietnia to 657 wnioski dotyczące osób rejestrujących się jako bezrobotne. W dalszym ciągu widoczny jest wyraźny spadek liczy oświadczeń dotyczących powierzenia pracy obcokrajowcom. W marcu wpłynęło 3548 takich oświadczeń, natomiast do 27 kwietnia było to zaledwie 1286 oświadczeń. W ciągu ostatnich trzech tygodni nie było też zgłoszeń odnośnie planowanych zwolnień grupowych. W marcu zgłoszono 476 nowych miejsc pracy, natomiast w okresie od 1 do 27 kwietnia takich zgłoszeń było 248.

Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy