PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wesprzyj młodego człowieka, wchodzącego w dorosłość

Wesprzyj młodego człowieka, wchodzącego w dorosłość
Wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, bardzo potrzebują wsparcia na drodze do samodzielności. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza mieszkanki i mieszkańców do współdziałania na rzecz młodych ludzi z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy wkraczają w dorosłość. Potrzebują wtedy życzliwego człowieka obok, który doradzi w życiowych kłopotach i zmotywuje do działania.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdański MOPR zachęca mieszkanki i mieszkańców, osoby pełnoletnie, odpowiedzialne, zaangażowane społecznie, które mają czas i chcą wolontariacko pomagać, do pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia. Chodzi o wspieranie młodych ludzi z pieczy zastępczej, którzy są w procesie usamodzielnienia - mają opuścić lub już opuścili rodzinę zastępczą tudzież placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Porada, mądrość, dobre wzorce

Opiekun usamodzielnienia pomaga młodemu człowiekowi zwłaszcza w kwestiach związanych z załatwieniem rozmaitych formalności w urzędach. Między innymi opiniuje zasadność wniosków o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki. Współpracuje też np. ze środowiskiem lokalnym oraz szkołą, w której kształci się jego podopieczna lub podopieczny.

Osoba pełniąca funkcję opiekuna usamodzielnienia doradza też młodemu człowiekowi w życiowych dylematach. Dzieli się z nim swoim doświadczeniem, mądrością, przekazuje dobre wzorce i wartości. Stara się zmotywować wychowanka pieczy zastępczej do aktywizacji społecznej i do podjęcia działań, które pozwolą mu odnaleźć swoje miejsce w dorosłym życiu.  

Przyjdź na szkolenie w MOPR

MOPR zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna usamodzielnienia, na szkolenie dla kandydatów. Odbędzie się ono w środę, 15 lutego o godz. 16.00, w sali konferencyjnej (parter), w budynku Ośrodka przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Wszelkich informacji dotyczące szkolenia oraz procedury powołania opiekuna udzielają specjaliści Zespołu Usamodzielnień Wydziału Pieczy Zastępczej MOPR, tel.: 58 342 31 72 (pok. nr 15 w budynku przy ul. Leczkowa 1A).