Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Webinaria poświęcone stacjom ładowania pojazdów elektrycznych

W ramach trwających konsultacji społecznych Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zapraszamy na dwa webinaria transmitowane na żywo na www.gdansk.pl. Pierwsze odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godz. 14.00. Podczas pierwszego spotkania przedstawione zostaną obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności oraz założenia Planu budowy w Gdańsku. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania na czacie.

A
A

Działania konsultacyjne trwają od 15 kwietnia 2020 roku do 29 maja 2020 roku. W związku z zagrożeniem koronawirusem odbywają się w formie zdalnej m.in. poprzez interaktywne spotkania z mieszkańcami, umożliwiające wyrażenie opinii oraz złożenie propozycji zmian do Planu. Konsultacje odbywają się na podstawie Zarządzenia Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Pierwsze webinarium odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godz. 14.00. Podczas spotkania przedstawimy obowiązki wynikające z ustawy o elektromobilności oraz założenia Planu budowy w Gdańsku. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania na czacie.
Drugie spotkanie online poświęcone będzie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gdańska do roku 2035, a w jego ramach poruszymy także kwestie związane z Planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Na drugie spotkanie online zapraszamy w środę,  27 maja, o godzinie 17.00.

W dalszym ciągu uwagi do Planu budowy zgłaszać można na piśmie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres e-mail: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl. Formularz zgłaszania uwag stanowi Załącznik Nr 3 Nr 441/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej nr tel. 58 526 80 85, 693 380 265 lub pod adresem: elektromobilnosc@gdansk.gda.pl


Do końca bieżącego roku w Gdańsku powinno być 210 ogólnodostępnych stacji ładowania. Wynika to z zapisów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, że takich punktów w naszym mieście jest około 50, a kolejne 21 jest w budowie. W przypadku, gdy inwentaryzacja wykaże niedostatek punktów ładowania, sporządza się Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, które wybuduje operator systemu dystrybucyjnego. W Gdańsku będzie to spółka Energa Operator S.A., która wybuduje stacje ładowania średniej mocy. Z zaproponowanych 81 lokalizacji wybranych zostanie 68.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy