Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wakacyjny Staż 2020 – zmiana terminów rekrutacji

W związku z obecnie panującą i dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, przesunięciu ulegają obowiązujące terminy przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu Wakacyjny Staż.

A
A
top

Zmiany dotyczą:

  •  terminu wydłużenia etapu naboru fundatorów staży, tj. do 15 maja 2020r.
  •  terminu przyjmowania zgłoszeń uczestników projektu w okresie, tj. od 18 maja 2020r. do 05 czerwca 2020r.
  •  terminu rekrutacji uczestników prowadzonej przez fundatorów staży w okresie, tj. od 12 czerwca 2020r. do 30 czerwca 2020r.
  •  terminu ukazania się listy laureatów projektu, tj. w dniu 30 czerwca 2020r.
  •  rezygnacji z organizacji konferencji podsumowującej wyniki projektu.

Więcej informacji i zmieniony regulamin projektu https://www.wakacyjnystaz.pl/regulamin

Projekt „Wakacyjny Staż 2020” organizowany jest przez miasto Gdańsk we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 1800,- zł brutto za miesiąc stażu.

W ramach projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach. W ubiegłym roku zarejestrowano 1048 zgłoszeń uczestników na 375 miejsc stażowych, przygotowanych przez 83 fundatorów. Blisko połowa ankietowanych laureatów otrzymała oferty pracy po zakończeniu staży.

Firmy zainteresowane udziałem w „Wakacyjnym Stażu 2020” zapraszamy do wypełnienia i przesłania deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z logo firmy w wersji elektronicznej do dnia 15 maja 2020 r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem „Wakacyjny Staż 2020 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie projektu, w terminie najpóźniej do dnia 15 maja 2020 r.