Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wakacyjny Staż 2020 - rozpoczynamy nabór fundatorów staży

Wakacyjny Staż to program, który ma na celu umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej, zaś fundatorom ułatwienie znalezienia i zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Cały projekt składa się z kilku etapów. Właśnie rozpoczyna się pierwszy z nich, czyli nabór fundatorów. Chętne firmy mogą zgłaszać się do 25 marca.

A
A
UMGDANSK.2020.02.28.wakacyjny.staz.banner.1280x375.01a_Obszar roboczy 1

Miasto Gdańsk rozpoczęło realizację osiemnastej edycji projektu Wakacyjny Staż. Zanim jednak studenci i absolwenci uczelni wyższych będą mogli odbyć praktyki w wybranych firmach, niezbędne jest zgłoszenie się fundatorów staży. Wakacyjny Staż 2020 organizowany jest przez miasto we współpracy z przedsiębiorcami, którzy poszukują stażystów i zainteresowani są ufundowaniem miejsc stażowych dla uczestników projektu.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażysty na co najmniej miesiąc w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. oraz do wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimalnej 1800,- zł brutto za miesiąc stażu.

W ramach projektu studenci oraz absolwenci uczelni mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, a także pozyskania kontaktów zawodowych. Zwycięzcy będą realizować staże w firmach, działających w różnorodnych branżach i obszarach. W ubiegłym roku zarejestrowano 1048 zgłoszeń uczestników na 375 miejsc stażowych, przygotowanych przez 83 fundatorów. Blisko połowa ankietowanych laureatów otrzymała oferty pracy po zakończeniu staży.

Tegoroczna edycja Wakacyjnego Stażu obejmuje kilka etapów:
- w marcu trwa nabór fundatorów staży,
- od początku kwietnia przyjmowane będą zgłoszenia uczestników na stronie projektu www.wakacyjnystaz.pl
- w maju firmy przeprowadzą rekrutacje kandydatów.

Firmy zainteresowane udziałem w Wakacyjnym Stażu 2020 zapraszamy do wypełnienia i przesłania deklaracji uczestnictwa w Projekcie wraz z logo firmy w wersji elektronicznej do dnia 25 marca 2020 r. na adres: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl z dopiskiem Wakacyjny Staż 2020 – deklaracja uczestnictwa”. Fundatorzy staży proszeni są o samodzielne wypełnienie „Oferty stażu” na stronie Projektu, w terminie najpóźniej do dnia 27 marca 2020 r.

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Projektu "Wakacyjny Staż".

Koordynator projektu
Referat Przedsiębiorczości i Turystyki
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel.: 058/ 323 66 05, 323 66 95
e-mail: wakacyjny.staz@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl