Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wakacje dla dzieci objętych wsparciem - pod znakiem żeglarstwa

Letni wypoczynek m.in. dla 135 dzieci z rodzin wymagających wsparcia i opieki, przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Najmłodsi wyjadą np. na kolonie do Orkusza pod Kwidzynem, gdzie czeka na nich moc atrakcji w plenerze.

A
A

W bieżącym roku gdański Ośrodek zapewnia wakacyjną labę dzieciom i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, najuboższych, borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, także niektórym podopiecznym z pieczy zastępczej. 76 dzieci w wieku od ośmiu do szesnastu lat wyjedzie na wakacje do Orkusza koło Kwidzyna. To miejsce, gdzie od kilku lat nasi mali podopieczni fantastycznie się relaksują i poznają arkana pływania oraz żeglarstwa. Wszystko pod okiem instruktorów. W ofercie tegorocznej jest tam również udział w wycieczkach rekreacyjnych, zajęciach teatralnych oraz grach i zabawach sportowych. W programie są także zajęcia kajakarskie i integracja wieczorna przy ognisku. O opiekę nad dziećmi zadba wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

59 gdańskich dzieci objętych wsparciem aktywnie wypocznie również w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku. Najmłodsi mają tam zapewnione przede wszystkim atrakcje żeglarskie, wycieczki plenerowe i rozmaite odprężające zabawy. Niektóre z dzieci wezmą tam również udział w zajęciach socjoterapeutycznych i profilaktycznych.

Organizacja wakacji dla 135 dzieci z MOPR została sfinansowana ze środków miejskich oraz pozyskanych ze Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na rok 2019. Łącznie to koszt ponad 170 tys. złotych.  

- Zależy nam bardzo, aby z wakacyjnej oferty miasta oraz innych instytucji mogły skorzystać wszystkie gdańskie dzieci, w szczególności z rodzin objętych wsparciem, zagrożonych wykluczeniem społecznym – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Każde dziecko powinno mieć okazję do wakacyjnej beztroski, a my podejmujemy wyzwanie, by stworzyć warunki dla wszystkich.

Podopieczni MOPR podczas wakacji wezmą również udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych, aktywizujących zajęciach, warsztatach organizowanych m.in. przez szkoły, kluby osiedlowe czy świetlice środowiskowe w dzielnicach. O dostępność tej oferty można pytać m.in. w Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach (adresy, kontakt do CPS na stronie: www.mopr.gda.pl). W miarę posiadanych informacji pracownicy podpowiedzą, która organizacja czy szkoła realizuje zajęcia dla najmłodszych.

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku