PORTAL MIASTA GDAŃSKA

W ramach ćwiczeń woda zalała ul. Cedrową...

W ramach ćwiczeń woda zalała ul. Cedrową...
Strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, pracownicy miejskich spółek oraz przedstawiciele innych służb wzięli udział w ćwiczeniach związanych z ochroną przeciwpowodziową, które odbyły się w Gdańsku. Podobne szkolenia prowadzone są w naszym mieście od wielu lat. W ćwiczeniach uczestniczył również Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Tegoroczne ćwiczenia odbyły się przy ul. Cedrowej i Zbiorniku Retencyjnym Cedrowa. Celem akcji było doskonalenie koordynacji działań i współdziałania służb w sytuacji silnych i długotrwałych opadów deszczu i towarzyszących im innych zjawisk pogodowych, sprawdzenie sprzętu i weryfikacja wewnętrznych procedur. Uczestnicy mieli możliwość poznania materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas akcji przeciwpowodziowych. Ważnym aspektem dzisiejszego wydarzenia była współpraca między przedstawicielami służb kryzysowych.

- Jako miasto inwestujemy w potrzebną infrastrukturę, tj. zbiorniki, ogrody deszczowe, czy różnego rodzaju sprzęt przeciwpowodziowy, ale podczas sytuacji kryzysowych nic nie zastąpi koordynacji rzeczywistych działań ludzi – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Podczas zebrań miejskich i wojewódzkich sztabów zarządzania kryzysowego te sytuacje przyniosły nam konkretne wnioski i procedury, więc z każdą taką sytuacją jesteśmy lepiej przygotowani do nagłych działań. Nic jednak nie zastąpi dobrych i realnych ćwiczeń. Dziś staramy się przetestować różne scenariusze, sprawdzić sprzęt i skoordynować działania różnych służb i jednostek miejskich, by mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta czuli się bezpiecznie.

Sprzyjająca infrastruktura miejska

W Gdańsku zbiorniki retencyjne projektowane są tak, by poprawić sytuację przeciwpowodziową miasta. Pod ten cel rezerwowane są w planach miejscowych i wykupowane najbardziej istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej tereny. Aktualnie trwa budowa kolejnego zbiornika retencyjnego przy ul. Jaśkowa Dolina, a kilka tygodni temu zakończyła się przebudowa ulic 3 Maja i Nowe Ogrody, realizowana w celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym newralgicznym rejonie.

Koordynacja wspólnych działań

- Wspólne działania służb zaczynają się od wymiany informacji, w tym przypadku od ostrzeżeń pogodowych. Następnie, na bieżąco, w zależności od bieżącej sytuacji, uruchamiane są adekwatne siły i środki przez poszczególne służby i jednostki miejskie – mówił Krzysztof Domagalski, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. - Dzisiejsze ćwiczenia były mniej dynamiczne, gdyż nie polegały na dysponowaniu dojazdu do zdarzenia, natomiast sprawdziliśmy różnego rodzaju zapory przeciwpowodziowe, które znajdują się na wyposażeniu miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

Dzięki realizacji takich ćwiczeń, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, służby reagują szybciej i sprawniej. W poprzednim roku mieliśmy suszę i pięć zjawisk IV stopnia dotyczące opadów deszczu. Ich skutki nie były jednak dotkliwe. Miasto działało sprawnie i bez paraliżu komunikacyjnego. Im bardziej wzrasta temperatura, tym bardziej musimy liczyć się z wystąpieniem zjawisk kryzysowych. Obecnie jesteśmy w okresie podwyższonego ryzyka, w którym mogą wystąpić intensywne deszcze nawalne. Dodatkowym zjawiskiem, z którym mamy do czynienia w tkance miejskiej, są powodzie miejskie. Dotyczące one sytuacje, w których nie dochodzi do dużych powodzi, ale ulicami miasta może spływać woda.

- Dziś testowaliśmy m.in. zaporę trapezową, która już wcześniej została przez nas przetestowana w innych warunkach. Natomiast mamy też nowe rodzaje zapór, które jeszcze nie były nigdy użyte – mówił Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód. - Są to zapory segmentowe oraz zapora typu Watergate, która sama napełnia się wodą. Do każdej z nich przydzielona jest osobna brygada, która sprawdza celowość użycia i sposób ich rozstawienia. Realizacja ćwiczeń przeciwpowodziowych jest niezbędna, by w sytuacji konkretnego zagrożenia czas reakcji i działań służb był jak najkrótszy. Dzięki temu, przy wzajemnym zrozumieniu, jesteśmy w stanie dojść do perfekcji.