PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

W Gdańsku obraduje Europejska Sieć Ławnicza (ENALJ)

Dzisiaj, 14 maja o godz. 9:00 rozpoczęła się w Sali Dworu Artusa Europejska Konferencja Stowarzyszeń Ławniczych. Jej celem jest uczczenie Europejskiego Dnia Ławnika oraz wymiana doświadczeń pracy ławników w sądach europejskich. Podczas konferencji przyznane zostały 52 nagrody za zaangażowanie w pracę rad ławniczych.

A
A

Tegoroczna Europejska Konferencja Stowarzyszeń Ławniczych (European Network of Associations of Lay Judges - ENALJ) rozpoczęła się uroczystością wręczenia wyróżnień za zaangażowanie w pracę rad ławniczych. Otrzymało je 52 sędziów społecznych rekomendowanych przez Radę Ławniczą Sądu Okręgowego w Gdańsku (30 osób), Pomorski Oddział SKRSS w Gdańsku (15 osób) oraz Radę Ławniczą Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe (7 osób).  Nagrody otrzymali z rak Piotra Kowalczuka Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej.

Celem tegorocznej konferencji jest integracja europejskiego środowiska ławniczego, wymiana doświadczeń pracy ławników w sądach europejskich, wspólne ustalenie kierunków prawa europejskiego udziału obywateli w sądownictwie europejskim.

 

Europejska Konferencja Stowarzyszeń Ławniczych (ENALJ) została założona w 2010 roku w Berlinie. Sympozjum założycielskie zakończyło się podpisaniem deklaracji, w której przedstawiciele krajowych stowarzyszeń ławniczych zgadzają się ściśle współpracować w celu wymiany informacji oraz wzajemnych kontaktów, a także  ustanowienia Europejskiego Stowarzyszenia. Podczas jednej z konferencji ustanowiono dzień 11 maja Europejskim Dniem Ławnika. Jako nadrzędny cel ENALJ postawił sobie sporządzenie dokumentu, który będzie mówił, o tym, że społeczny wymiar sprawiedliwości będzie istotnym elementem demokratycznego społeczeństwa. A ENALJ będzie zachęcać i wspierać państwa europejskie w tworzeniu krajowych stowarzyszeń ławników w całej Europie. 
W 2014 w poczet członków ENALJ przyjęte zostało  Polskie Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych.

  

Konferencja ENALJ w Gdańsku odbywa się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku Przemysława Banasika.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy