PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uwaga, od 23 lipca zmiany w organizacji ruchu w ul. Jabłoniowej

Uwaga, od 23 lipca zmiany w organizacji ruchu w ul. Jabłoniowej
Kontynuujemy prace związane z budową ul. Nowej Bulońskiej Północnej, dlatego od 23 lipca (poniedziałek) od ok. godz. 12.00, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ul. Jabłoniowej (przy wjeździe do straży pożarnej). Taka organizacja planowana jest do 24 sierpnia br.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W ramach tymczasowej organizacji całkowicie wyłączony z ruchu będzie odcinek ul. Limbowej od Kartuskiej do Jabłoniowej. Tym samym dojazd do węzła Jabłoniowa/Armii Krajowej (trasa WZ), nie będzie możliwy od strony ul. Kartuskiej.

Zamknięty będzie odcinek w rejonie straży pożarnej
Zamknięty będzie odcinek w rejonie straży pożarnej
DRMG

Ponadto zjeżdżając z ul. Armii Krajowej w obrębie węzła Jabłoniowa/Armii Krajowej, będzie można jechać jedynie w kierunku Szadółek. Przejazd w kierunku ul. Kartuskiej będzie zamknięty.

Wjazd na węzeł Jabłoniowa/Armii Krajowej w obydwu kierunkach, możliwy będzie jedynie od strony Szadółek ulicą Jabłoniową. 

Na wyłączonym odcinku ul. Jabłoniowej, dopuszczony zostanie ruch pieszy i rowerowy.

Objazd w kierunku Szadółek będzie odbywał się głównie ul. Leszczynową.

W ramach organizacji utworzone zostanie tymczasowe rondo na skrzyżowaniu Jabłoniowa – Leszczynowa – Turzycowa.

W tym czasie wykonawca będzie przebudowywał infrastrukturę podziemną i zmieni konstrukcję jezdni.

Prosimy zwracać uwagę na oznaczenia
Prosimy zwracać uwagę na oznaczenia
DRMG

Przypomnijmy, że zadanie związane z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku, jest częścią opracowanego przez władze miasta, Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58,5 mln złotych. Budowa ma zakończyć się w IV kwartale 2019 roku.