Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ustalenia z wizyty Prezydenta na Stogach

Spacer po dzielnicy jest jednym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami Gdańska w ramach nowego cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" i ma na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Ostatni spacer Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbył się w miniona sobotę, a już w najbliższą środę 17 czerwca o godz. 17.00 Paweł Adamowicz spotka się z mieszkańcami Stogów w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28.

A
A

Spacer po dzielnicy jest jednym z elementów przygotowań do spotkań Prezydenta z mieszkańcami Gdańska w ramach nowego cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" i ma na celu identyfikację potrzeb mieszkańców dzielnicy. Ostatni spacer Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbył się w miniona sobotę, a już w najbliższą środę 17 czerwca o godz. 17.00 Paweł Adamowicz spotka się z mieszkańcami Stogów w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28.

Ustalenia ze spaceru z Prezydentem Miasta Gdańska po dzielnicy Stogi w dn. 13 czerwca 2015 r zostały przekazane poszczególnym jednostkom Miasta według właściwości

 

1)      Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych

 • Remont elewacji budynku przy ul. Stryjewskiego 23
 • Rozmowy ze Wspólnotą w sprawie do remontu budynku przy ul. Stryjewskiego 25
 • Rozebranie pozostałości betonowego ogrodzenia zlokalizowanego przy ul. Hożej oraz uprzątnięcie przyległego terenu
 • Rozebranie zdewastowanych koszy do gry przy ul. Hożej

2)      Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

 • Załatanie dziur w jezdniach przy ul. Hożej i Zimnej
 • Uprzątnięcie gruzu na ul. Zimnej
 • ul. Zakole – położyć płyty na drodze oraz ustawić kilka lamp
 • wymalować oznaczenia poziome na głównych drogach na terenie dzielnicy (przejścia dla pieszych, linie pojedyncze, przerywane, krawędziowe, warunkowego i bezwzględnego zatrzymania itp.)

3)      Wydział Skarbu

 • Sprawdzić status budynku zlokalizowanego przy ul. Zimnej 11 oraz czy odprowadzany jest podatek od tej nieruchomości

4)      Wydział Programów Rozwojowych

 • Sprawdzić czy planowany jest remont fragmentów nabrzeży Martwej Wisły zlokalizowanych w pobliżu części zamieszkałych dzielnicy

5)      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 • Zorganizować działania rekreacyjne na plaży Stogi

6)      Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • Nawiązać kontakt z Grupą Lotos i rozważyć, czy można byłoby połączyć monitoring ropociągu z monitoringiem fragmentu dzielnicy Stogi

7)      Wydział Rozwoju Społecznego

 • W budynku zlokalizowanym przy ul. Zakole 4A zorganizować Dom Sąsiedzki. Remont należy przeprowadzić przy zaangażowaniu mieszkańców; sprawdzić możliwość poszerzenia terenu wokół budynku, tak aby w przyszłości możliwe było organizowanie spotkań plenerowych; stworzyć listę rankingową większych firm, które działają na Stogach i zorganizować we wrześniu spotkanie Prezydenta z przedstawicielami firm w celu zachęcenia ich do partycypowania w kosztach przystosowania obiektu do pełnienia funkcji Domu Sąsiedzkiego – spotkanie miałoby się odbyć z udziałem Radnych Dzielnicy, którzy przygotują program funkcjonalno-użytkowy obiektu. Ponadto zlecić wstępną wycenę kosztów adaptacji budynku na cele użytkowe.

8)      Biuro Rozwoju Gdańska

 • Sprawdzić czy na terenie Stogów znajdują się tereny pod budownictwo mieszkaniowe

9)      Gdańskie Melioracje

 • Sprawdzić drożność przepustu pomiędzy Pustym Stawem, a Martwą Wisłą
 • Przedstawić informację czy była wykonana koncepcja odwodnienia ul. Skiby i pozostałych ulic zlokalizowanych na terenie dzielnicy

10)  Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Wydziale Rozwoju Społecznego

 • Nawiązać kontakt z Dyrekcją Szkoły Podstawowej Nr 11 w celu usunięcia reklamy z płotu szkoły

Ponadto Rada Dzielnicy w porozumieniu z Radną Miasta Gdańska Beatą Dunajewską przygotują propozycję harmonogramu kładzenia płyt typu Jumbo na nieutwardzonych drogach w dzielnicy Stogi.

 

 

Maciej Kukla (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Inicjatyw i Konsultacji Społecznych