Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Urzędy pracy będą w Gdańsku świętować setne urodziny

W celu ułatwienia wyszukiwania pracy (…) tworzą się państwowe urzędy pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami - dokładnie tymi słowami sprzed stu lat Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski powołał do życia publiczne służby zatrudnienia w Polsce. Od tego czasu urzędy pracy przeszły długą i niełatwą drogę, stając się miejscami otwartymi i nowoczesnymi, które biorą aktywny udział m.in. w kształtowaniu współczesnego rynku pracy, a także promowaniu przedsiębiorczości oraz rozwoju zawodowego. Dzisiaj, 24 stycznia, z inicjatywy Gdańskiego Urzędu Pracy, w Europejskim Centrum Solidarności odbywa się ogólnokrajowa konferencja. Biorą w niej udział osoby, które na przestrzeni ostatnich 30 lat odpowiadały za kształtowanie służb zatrudnienia.

A
A

Narodziny. Zaczęło się w 1919 r.
Początek 1919 r. nie należał do łatwych dla odrodzonej Rzeczypospolitej. Po ponad 100 latach zaborów młode państwo musiało zmierzyć się z licznymi problemami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Wśród spraw wymagających szczególnej uwagi znalazły się nie tylko kwestie związane z ustabilizowaniem granic czy budową państwowych struktur. Równie istotne okazała się budowa publicznych instytucji, które pomogłyby Polakom w skutecznym poszukiwaniu pracy. W efekcie już 27 stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski podpisał dekret o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument ten umożliwił tworzenie, we wszystkich miastach powiatowych, urzędów pracy, których zadaniem było wspieranie i opieka nad bezrobotnymi poszukującymi zatrudnienia. Uchwalenie dekretu jest dziś uważane za narodziny i początek historii urzędów pracy w Polsce.

 Gdańskie obchody Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Okrągła, setna, rocznica ustanowienia publicznych służb zatrudnienia jest dobrą okazja do rozpoczęcia dyskusji zarówno o historii urzędów pracy, doświadczeniach wynikających z ich funkcjonowania oraz o planach i pomysłach na przyszłość. Będzie się ona toczyć w wielu miejscach w Polsce, jednak w Gdańsku debata ta ma wyjątkowy charakter.

Dzisiaj, 24 stycznia, z inicjatywy Gdańskiego Urzędu Pracy, w Europejskim Centrum Solidarności odbywa się ogólnokrajowa konferencja. Udział w niej biorą osoby, które na przestrzeni ostatnich 30 lat odpowiadały za kształtowanie służb zatrudnienia. Swoimi doświadczeniami dzielą się  m.in. byli prezesi Krajowego Urzędu Pracy, Sekretarze i Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także byli i obecni dyrektorzy powiatowych oraz wojewódzkich urzędów prac. Na okolicznościowej konferencji nie zabrakło także przedstawicieli władz lokalnych, reprezentantów pracodawców, a także ekspertów rynku pracy. Wspólnie omawiają zagadnienia związane z ewolucją, rozwojem oraz oczekiwaniami społecznymi względem instytucji publicznych statutowo zajmujących się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym. Licznym panelom dyskusyjnym towarzyszą projekcje filmowe poświęcone działalności urzędów pracy, multimedialne prezentacje, a także okolicznościowa wystawa, na której zaprezentowane są unikatowe przedmioty oraz zdjęcia związane z historią służb zatrudnienia.

Ważną częścią uroczystości będzie także wręczenie wyróżnień dla najlepszych pracowników Gdańskiego Urzędu Pracy. Medal Prezydenta RP otrzymają pracownicy legitymujący się wyjątkowo długi stażem pracy w służbach zatrudnienia, z kolei osoby osiągające najlepsze wyniki w pracy zawodowej zostaną wyróżnione Medalami Prezydenta Miasta Gdańska oraz indywidualnymi wyróżnieniami dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy.


Łukasz Iwaszkiewicz (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Urząd Pracy