Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Urząd Miejski nagrodzony w konkursie „Mistrz Profilaktyki”

W konkursie „Mistrz Profilaktyki” organizowanym przez Podmiot Leczniczy COPERNICUS w kategorii Cytologia nagrodę otrzymał Urząd Miejski w Gdańsku. Jury konkursowe nagrodziło firmy, które w swojej działalności wykraczają poza zakres obowiązków, dbając o zdrowie pracowników i umożliwiając im udział w badaniach profilaktycznych w trakcie godzin ich pracy.

A
A

Celem konkursu była edukacja, zachęcenie i umożliwienie zatrudnionym w firmie kobietom w wieku 25-59 lat udziału w bezpłatnych badaniach cytologicznych. Zgłoszone do konkursu firmy prowadziły u siebie akcje promocyjne profilaktyki raka szyjki macicy. O zwycięstwie decydowała ilość wykonanych badań cytologicznych.

Zwycięzcy zostali wybrani w trzech kategoriach: mikro i małe przedsiębiorstwo (do 50 pracowników), średnie przedsiębiorstwo (do 250 pracowników) oraz duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników).

Laureatami konkursu zostali:
Duże przedsiębiorstwo: Urząd Miejski w Gdańsku
Średnie przedsiębiorstwo: FUJIFILM
Mikro i małe przedsiębiorstwo: Pan Dragon

-W naszym urzędzie pracuje ponad tysiąc osób i w większości są to kobiety. Bardzo cieszę się, że w trosce o nasze pracowniczki mogliśmy działać wspólnie z naszym sąsiadem Copernicusem. Taka jest rola samorządu, że musimy dawać przykład, także samym sobą. I także jako pracodawca zachęcać do badań profilaktycznych – mówiła podczas wręczenia nagród Aleksandra Dulkiewicz pełniąca funkcję prezydenta Gdańska.

Rak szyjki macicy znajduje się w gronie najczęstszych nowotworów w Polsce, jednak tylko niecałe 30% kobiet w województwie pomorskim zgłasza się na badania cytologiczne. A to właśnie te badania profilaktyczne, wykonywane regularnie przynajmniej raz na trzy lata, pozwalają na wykrycie stanu przedrakowego i prawie stuprocentową ochronę przed rakiem szyjki macicy.

Konkurs organizowany był przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy w ramach projektu „Profilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Miejskie programy profilaktyczne
Gdańsk prowadzi również wiele działań profilaktycznych wśród mieszkanek i mieszkańców. Od wielu lat realizowany jest program profilaktyki grypy wśród osób starszych. Na program „Zaszczep się przeciwko grypie, a będziesz cieszył się jesienią życia” tylko w 2018 roku wydano ponad 180 tyś. Zł, a skorzystało z niego około 4 tys. osób po 65 roku życia.

Programem cieszącym się dużym zainteresowaniem jest Gdański Program Wsparcia Prokreacji, którego budżet w 2018 roku wyniósł ponad 1 mln zł. Dzięki wsparciu programu do końca 2018 roku urodziło się 73 dzieciaczków.
Kolejnym programem jest Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego składający się zarówno z zadań profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych. Budżet Programu w 2018 roku wyniósł blisko 950 tys. zł, a skorzystało z niego blisko 1 tys. mieszkanek i mieszkańców Gdańska.
W Gdańsku funkcjonuje również Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Budżet tego programu to ok. 12 mln zł.
Gdańsk realizuje również programy profilaktyczne adresowane również do dzieci i młodzieży. Pionierski program „5-10-14 dla zdrowia” realizowany wspólnie z UCK. Program realizowany jest od 8 lat, a tylko w 2018 roku przekazano na niego blisko 1 mln zł.  Skorzystało z niego w ostatnim roku ponad 11 tys. dzieci i młodzieży.
Drugim programem obejmującym najmłodszych to Program Profilaktyki Stomatologicznej dzieci w wieku 1-6 lat. Na program ten w 2018 roku  przeznaczono 40 tys. zł. 

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy