Umowa na dokończenie prac w SP nr 2 podpisana
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Umowa na dokończenie prac w SP nr 2 podpisana

Umowa na dokończenie prac w SP nr 2 podpisana
12 sierpnia zawarto umowę na dokończenie prac w SP nr 2 przy ul. Marusarzówny. Wybrany w przetargu wykonawca dokończy roboty w sali gimnastycznej i basenie po poprzedniej firmie, która nie wywiązała się z umowy.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rozpoczęta wiosną 2021 roku termomodernizacja szkoły przy ul. Marusarzówny powinna zakończyć się tego lata.  Do tego czasu budynek miał być ocieplony i zyskać odnowiony basen oraz salę gimnastyczną. Niestety pojawiły się trudności w realizacji robót i pomimo wielokrotnych monitów, wzywania wykonawcy do przyspieszenia i zintensyfikowania działań, postępy prac znacznie odbiegały od zakładanego harmonogramu. Z końcem lutego br. zdecydowano o odstąpieniu od umowy.

Zgodnie z nową umową zawartą z innym wykonawcą, firmą PBE ELBUD z Gdańska sala gimnastyczna ma być gotowa do końca tego roku aby od stycznia można było już z niej korzystać.

Czas konieczny na dokończenie modernizacji basenu pływackiego z uwagi na szeroki zakres robót jest nieco dłuższy i przypada na połowę roku 2023, tak aby uczniowie na rok szkolny 2023/24 mieli już odnowiony obiekt i mogli na nim trenować.

Koszt prac związanych z modernizacją sali gimnastycznej i basenu wyniesie około 21 mln złotych.

Obecnie w szkole prowadzone są jednocześnie prace związane z wymianą posadzek, wymianą stolarki drzwiowej i opraw oświetleniowych wraz z robotami malarskimi ścian i sufitów. Roboty te będą ukończone na nadchodzący rok szkolny.  We wrześniu planowane jest podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji tego obiektu oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. W ramach tych robót poza pracami izolacyjnymi, dociepleniowymi itp., przebudowane zostaną również główne schody prowadzące na teren szkolny. Termomodernizacja obiektu powinna zakończyć się na przełomie 2023/24 r.

Ewa Parafjanowicz-PotuczkoUrząd Miejski w GdańskuDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska