Udostępnienie Mostu Stągiewnego dla pieszych
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Udostępnienie Mostu Stągiewnego dla pieszych

Udostępnienie Mostu Stągiewnego dla pieszych
We wtorek, 5 lipca, po raz pierwszy mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z przejścia Mostem Stągiewnym po prowadzonych pracach związanych z modernizacją i przekształceniem go w most zwodzony.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Oficjalne otwarcie zmodernizowanej przeprawy, połączone ze zwodzeniem mostu nastąpi na początku sierpnia 2022 roku, co oznacza oddanie mostu do użytku zgodnie z zaplanowanym terminem. Od początku lipca most będzie udostępniany pieszym z uwagi na sezon turystyczny. Nadal jednak będą trwały prace związane z realizacją zadania. Próby technologiczne - ze względu na Jarmark św. Dominika - będą rozplanowane w taki sposób, by nie kolidowały z tym wydarzeniem. Kładka tymczasowa zostanie zdemontowana dopiero po zakończeniu imprezy jarmarkowej.

W 2015 r. miasto zawarło z konsorcjum Granaria umowę partnerstwa publiczno-prywatnego pn. „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”. Inwestycja zakłada kompleksowe zagospodarowanie Wyspy Spichrzów oraz realizację szeregu celów publicznych, w tym przebudowę Mostu Stągiewnego na most zwodzony. Przygotowania do modernizacji Mostu Stągiewnego rozpoczęły się wiosną 2021 roku, kiedy przeniesiono wiele instalacji (gazową, c.o., teletechniczną i inne) pod wodę. Wcześniej były poprowadzone pod stałym przęsłem mostu. Most zamknięto w październiku 2021, wtedy też uruchomiono tymczasową kładkę dla pieszych na przyczółkach nieodbudowanego po wojnie Mostu Rogoźników.

Równolegle ze zwodzoną przeprawą powstaje nowa marina na 60 miejsc.