PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Trwają prace przy zagospodarowaniu Parku Oliwskiego i palmiarni

Obecnie na terenie Parku Oliwskiego prowadzone są prace związane z budową nowej palmiarni oraz zagospodarowaniem zaplecza. W planach są  prace związane z przebudową oranżerii.

A
A
HDR_0001_2_3_74_1

Trwa przebudowa kompleksu palmiarni na terenie Parku Oliwskiego. W pierwszym etapie budowana jest rotunda, w której znajduje się daktylowiec. Koszt inwestycji to ponad 7,7 mln złotych. Na początku inwestycji zabezpieczono roślinność znajdującą się w palmiarni i dokonano rozbiórki starej rotundy. Palma została okryta specjalną folią zabezpieczającą. 180-letni daktylowiec jest cały czas pod opieką specjalistów, którzy czuwają nad tym, by budowa nie wpłynęła negatywnie na jego stan.

Budowa nowej rotundy

- Skręcona  konstrukcja obiektu jest prototypowa i bardzo nowoczesna, a jej wykonanie wymaga niezwykłej staranności i precyzji. Z uwagi na występujące w ostatnich latach gwałtowne zjawiska atmosferyczne podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu realizowanej obecnie palmiarni – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która koordynuje budowę.

Projekt rotundy poddano dodatkowym analizom wytrzymałości konstrukcji na obciążenia wiatrem, z uwzględnieniem wzmożonej jego intensywności. Przeprowadzone na specjalnym modelu ekspertyzy, opracowane przez Politechnikę Gdańską, wykazały, iż w celach dodatkowego zabezpieczenia tak nietypowej bryły, wskazane jest wzmocnienie jej stalowej konstrukcji. Obecnie zakończono wzmacnianie zespawanych elementów konstrukcji. W kwietniu z uwagi na warunki pogodowe  zaplanowano malowanie konstrukcji i rozpoczęcie szklenia. Prace powinny się zakończyć w IV kwartale 2019 roku.

Powstaje zaplecze palmiarni

Rotunda zostanie udostępniona zwiedzającym po zakończeniu II etapu prac, który obecnie jest realizowany. Dotyczy on przebudowy zaplecza palmiarni – budowy budynku socjalnego i węzła ciepła, który niezbędny jest do utrzymania odpowiedniej temperatury w rotundzie. Budynek socjalno-techniczny dedykowany będzie pracownikom parku. Znajdować się w nim będzie m.in. zaplecze socjalne, pomieszczenia węzła cieplnego i kotłowni. W obiekcie przewidziano również ogólnodostępne toalety. Wykonawca w ramach zadania podłączy instalacje do istniejącej rotundy i wykona chodnik wokół obiektu. Koszt inwestycji to 3,5 mln złotych. Na terenie budowy wykonano już ścianki i mury oporowe, trwają prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych i elewacji.

W planach jest zagospodarowanie oranżerii

Przygotowujemy się do rozpoczęcia III etapu prac, który dotyczyć będzie zagospodarowania oranżerii i szklarni. Oranżeria zostanie przebudowana, by móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny. W obiekcie znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może zostać wykorzystane na sale konferencyjną lub dydaktyczną. Budynek będzie  dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Dlatego też  zostanie zamontowana winda, która ułatwi poruszanie się po obiekcie.  Co ważne, to z oranżerii będziemy w przyszłości przechodzić do rotundy, w której znajduje się wiekowy daktylowiec. W planach jest także przebudowanie szklarni.

Historia parku nierozerwalnie związana jest z powstałym na przełomie XII i XIII w. Opactwem Cysterskim, przy którym zapewne istniał przyklasztorny ogród użytkowy. W XV w., w związku z wybudowaniem pałacu opackiego, ogród stopniowo zaczął zmieniać swój charakter z użytkowego na rekreacyjno-ozdobny. Budynek palmiarni położony jest w południowej części parku i stanowi jego integralną część. Już około roku 1734 w miejscu obecnej palmiarni istniał budynek oranżerii. Zlokalizowany był wzdłuż wschodniej granicy parku tzw. części francuskiej i miał rzut wydłużonego prostokąta. W latach 1899 -1929 w pobliżu starej oranżerii utworzone zostało alpinarium ze sporą ilością roślin pochodzących z różnych stron świata. Także w tym okresie oranżerię przebudowano w cieplarnię z niedużą palmiarnią. W 1946 na terenie parku została założona Stacja Aklimatyzacji Roślin, a w latach 1952-1956 powstał ogród botaniczny.

 

Obecnie na terenie Parku Oliwskiego prowadzone są prace związane z budową nowej palmiarni oraz zagospodarowaniem zaplecza. W planach są  prace związane z przebudową oranżerii.

Trwa przebudowa kompleksu palmiarni na terenie Parku Oliwskiego. W pierwszym etapie budowana jest rotunda, w której znajduje się daktylowiec. Koszt inwestycji to ponad 7,7 mln złotych. Na początku inwestycji zabezpieczono roślinność znajdującą się w palmiarni i dokonano rozbiórki starej rotundy. Palma została okryta specjalną folią zabezpieczającą. 180-letni daktylowiec jest cały czas pod opieką specjalistów, którzy czuwają nad tym, by budowa nie wpłynęła negatywnie na jego stan.

Budowa nowej rotundy

- Skręcona  konstrukcja obiektu jest prototypowa i bardzo nowoczesna, a jej wykonanie wymaga niezwykłej staranności i precyzji. Z uwagi na występujące w ostatnich latach gwałtowne zjawiska atmosferyczne podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu realizowanej obecnie palmiarni – wyjaśnia Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która koordynuje budowę.

Projekt rotundy poddano dodatkowym analizom wytrzymałości konstrukcji na obciążenia wiatrem, z uwzględnieniem wzmożonej jego intensywności. Przeprowadzone na specjalnym modelu ekspertyzy, opracowane przez Politechnikę Gdańską, wykazały, iż w celach dodatkowego zabezpieczenia tak nietypowej bryły, wskazane jest wzmocnienie jej stalowej konstrukcji. Obecnie zakończono wzmacnianie zespawanych elementów konstrukcji. W kwietniu z uwagi na warunki pogodowe  zaplanowano malowanie konstrukcji i rozpoczęcie szklenia. Prace powinny się zakończyć w IV kwartale 2019 roku.

Powstaje zaplecze palmiarni

Rotunda zostanie udostępniona zwiedzającym po zakończeniu II etapu prac, który obecnie jest realizowany. Dotyczy on przebudowy zaplecza palmiarni – budowy budynku socjalnego i węzła ciepła, który niezbędny jest do utrzymania odpowiedniej temperatury w rotundzie. Budynek socjalno-techniczny dedykowany będzie pracownikom parku. Znajdować się w nim będzie m.in. zaplecze socjalne, pomieszczenia węzła cieplnego i kotłowni. W obiekcie przewidziano również ogólnodostępne toalety. Wykonawca w ramach zadania podłączy instalacje do istniejącej rotundy i wykona chodnik wokół obiektu. Koszt inwestycji to 3,5 mln złotych. Na terenie budowy wykonano już ścianki i mury oporowe, trwają prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych i elewacji.

W planach jest zagospodarowanie oranżerii

Przygotowujemy się do rozpoczęcia III etapu prac, który dotyczyć będzie zagospodarowania oranżerii i szklarni. Oranżeria zostanie przebudowana, by móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny. W obiekcie znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może zostać wykorzystane na sale konferencyjną lub dydaktyczną. Budynek będzie  dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Dlatego też  zostanie zamontowana winda, która ułatwi poruszanie się po obiekcie.  Co ważne, to z oranżerii będziemy w przyszłości przechodzić do rotundy, w której znajduje się wiekowy daktylowiec. W planach jest także przebudowanie szklarni.

Historia parku nierozerwalnie związana jest z powstałym na przełomie XII i XIII w. Opactwem Cysterskim, przy którym zapewne istniał przyklasztorny ogród użytkowy. W XV w., w związku z wybudowaniem pałacu opackiego, ogród stopniowo zaczął zmieniać swój charakter z użytkowego na rekreacyjno-ozdobny. Budynek palmiarni położony jest w południowej części parku i stanowi jego integralną część. Już około roku 1734 w miejscu obecnej palmiarni istniał budynek oranżerii. Zlokalizowany był wzdłuż wschodniej granicy parku tzw. części francuskiej i miał rzut wydłużonego prostokąta. W latach 1899 -1929 w pobliżu starej oranżerii utworzone zostało alpinarium ze sporą ilością roślin pochodzących z różnych stron świata. Także w tym okresie oranżerię przebudowano w cieplarnię z niedużą palmiarnią. W 1946 na terenie parku została założona Stacja Aklimatyzacji Roślin, a w latach 1952-1956 powstał ogród botaniczny.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska