Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Trwa budowa kaplicy na Cmentarzu Łostowickim

Do października potrwają roboty związane z przebudową starej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. Aby nie zakłócać uroczystości pogrzebowych, prace prowadzone są wieczorami.

A
A

Jesienią na Cmentarzu Łostowickim zakończy się przebudowa kaplicy. Inwestycja dotyczy „starego” obiektu, który został wybudowany w latach 70-tych i wymaga modernizacji. Dzięki przebudowie stara kaplica połączy się  z rozbudowanym w latach 2015-2016 skrzydłem północnym w spójną pod względem funkcjonalnym i estetycznym całość.

Inwestycja przewiduje przebudowę pomieszczeń, wymianę dźwigu towarowego, przebudowę instalacji wewnętrznych. Obiekt zostanie ocieplony, wymienione zostaną także drzwi i okna. Modernizację przejdzie również teren przy kaplicy. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik oraz plac przed kaplicą, gdzie pojawią nowe ławki. Od strony południowej przewidziano budowę nowych schodów zewnętrznych. W ramach remontu zostanie wykonany łącznik pomiędzy istniejącą kaplicą, a zrealizowanym w latach ubiegłych skrzydłem północnym, gdzie podczas realizacji inwestycji odbywać się będą nabożeństwa.

Umowa, która została podpisana w połowie stycznia przewiduje, że prace potrwają 9 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wykonawcą jest firma AM-FOR Arkadiusz Fortuna. Koszt inwestycji to niecałej 3 mln złotych.

Obecnie na terenie budowy prowadzone są roboty rozbiórkowe, układane są fundamenty pod schody. Posadzki w piwnicy zostały zerwane, a na ich miejsce wylano beton. Kontynuowane są prace przy izolacji ścian.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska