Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podpisano umowę na projekt szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy

Podpisano umowę na projekt szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park KrajobrazowyDo końca października br. powstanie dokumentacja projektowa nowego szlaku turystycznego, który przebiegać będzie przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Trasa przeznaczona jest dla pieszych i rowerzystów.

A
A
 

 

Umowa na projekt szlaku została podpisana 9 kwietnia z biurem projektowym PPK PROGRESSS sp. z o.o. sp. k. Koszt opracowania to ponad 498 tys. złotych. Dokumentacja ma być gotowa do końca października 2020 r.


- Inwestycja znacznie poprawi atrakcyjność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy zachowaniu jego naturalnych walorów i minimalnej ingerencji w ekosystem – uważa Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Projekt ma uwzględnić utwardzenie istniejących i budowę nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Szlak będzie dokładnie oznakowany i zabezpieczony, m.in. wykonane zostaną bariery ochronnych. Zadanie przewiduje odcinkowe wprowadzenie wydzielonych pasów rowerowych oraz wykonanie przejść dla rowerów i pieszych.
Od Jasienia do Sopotu
Główna trasa turystyczna przebiegać ma na odcinku od ul. Źródlanej do zbiornika retencyjnego Jasień. Następnie szlak prowadzić będzie przez lasy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Strzyży” do Matemblewa i ul. Słowackiego. Trasa przecinać ma ul. Słowackiego na wysokości osiedla Złota Karczma, następnie przez teren Lasów Oliwskich prowadzić będzie do ul. Bytowskiej.  Stąd kierować się będziemy do Owczarni i Drogą Rynarzewską dalej przez ul. Spacerową aż do połączenia ze szlakiem turystycznym na terenie Sopotu.
Pięć łączników
Do głównej trasy planuje się poprowadzić pięć tzw. łączników, pełniących funkcję odcinków szlaku turystycznego. Pierwszy z nich – odcinek A – prowadzić będzie dookoła zbiornika Jasień. Odcinek B skieruje nas wzdłuż nasypu PKM Jasień, od zbiornika do ul. Szybowcowej na Matarni, a następnie wzdłuż ul. Słowackiego do Złotej Karczmy. Trzeci odcinek przebiegać będzie od Matemblewa do ul. Słowackiego, przecinając ul. Potokową, następnie wzdłuż ul. Słowackiego do wysokości nasypu PKM. Kolejny, najkrótszy łącznik, to trakt od szlaku głównego do Osiedla Złota Karczma. Ostatni prowadzić będzie od ul. Bytowskiej do Parku Reagana wzdłuż ul. Spacerowej, ul. Pomorskiej i Potoku Oliwskiego. Podsumowując cały szlak w Gdańsku wyniesie ponad 39 km. Główna trasa będzie miała długość niemal 21 km. Pięć łączników osiągnie długość ponad 18 km.
Szlak przez Sopot i Gdynię
Szlak nie urywa się na granicy Gdańsk, biegnie dalej ścieżkami do Sopotu i Gdyni. Po realizacji projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępnych dla turystów będzie 78,1 km kompleksowej sieci szlaków, w tym na terenie Gdańska 39,16 km, Sopotu 9,14 km, Gdyni 29,8 km. Projekt realizowany będzie w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych, głównie jako trasy pomocnicze.
Projekt ten uzyskał dofinansowanie unijne w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Jest to projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska (lidera projektu), Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni. Liderem Projektu jest Gmina Miasta Gdańska, natomiast koszty realizacji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie.

Aneta Niezgoda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska