PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szeroki oddźwięk gdańskiego apelu

Szeroki oddźwięk gdańskiego apelu
Z dużym zainteresowaniem ze strony polskich metropolii spotkało się zaprezentowane kilka miesięcy temu stanowisko Gdańska w sprawie zmiany sposobu podziału środków unijnych przeznaczonych na cele społeczne. Prezydenci dużych aglomeracji miejskich zgodzili się, że obecnie prowadzona redystrybucja pomocy z UE nie uwzględnia w odpowiedni sposób potrzeb mieszkańców miast.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z dużym zainteresowaniem ze strony polskich metropolii spotkało się zaprezentowane kilka miesięcy temu stanowisko Gdańska w sprawie zmiany sposobu podziału środków unijnych przeznaczonych na cele społeczne. Prezydenci dużych aglomeracji miejskich zgodzili się, że obecnie prowadzona redystrybucja pomocy z UE nie uwzględnia w odpowiedni sposób potrzeb mieszkańców miast.

 
Zastępca Prezydenta Gdańska Katarzyna Hall i przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska Monika Tomaszewska, które były autorkami gdańskiego stanowiska, napisały w nim m. in.: „Uważamy za niezrozumiałe, że tak samo potrzebujące dzieci z terenów wiejskich i miejskich nie mogą w podobny sposób korzystać ze środków Unii Europejskiej. Przykładowo nie ma obecnie możliwości, aby wspomniane środki finansowe wykorzystać do zapewnienia bezpłatnej opieki przedszkolnej w dużych miastach. Nie trzeba dodawać, że we wsiach i małych miasteczkach taka możliwość istnieje. Jak ważny jest to problem niech świadczy fakt, że w dużych miastach zagrożone wykluczeniem społecznym są całe dzielnice, które wielkością dorównują, a często nawet przewyższają mniejsze miasta.”

Katarzyna Hall rozesłała dokument do wszystkich prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, miejskich i wojewódzkich radnych oraz gdańskich parlamentarzystów i europarlamentarzystów. Adresatom zasugerowano, aby w razie akceptacji apelu namawiali do jego poparcia posłów i europosłów ze swoich miast. Sądząc z odpowiedzi, które dotarły do gdańskiego Urzędu Miejskiego, pomysł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem.

Zastępca Prezydenta Wrocławia Jarosław Obremski - „...Podobnie jak władze Gdańska żywimy obawę, ze ogólnopolski program operacyjny służący wdrożeniu funduszy społecznych może zaspokajać potrzeby poszczególnych regionów tylko w części...”

Zastępca Prezydenta łodzi Włodzimierz Tomaszewski - „W związku ze „Stanowiskiem Miasta Gdańska w sprawie funduszy na realizację polityki społecznej w nowej perspektywie finansowej 2007 – 2013” pragnę wyrazić głębokie poparcie Miasta Łodzi dla tej inicjatywy...”

Kazimierz Plocke Poseł na Sejm RP - „...Państwa postulaty dotyczące programów edukacyjnych i społecznych dla wielkich aglomeracji miejskich mogą przyczynić się do skuteczniejszego rozwiązywania tzw. zjawiska wykluczenia społecznego...”

Zastępca Prezydenta Rzeszowa Marek Koberski - „...Na szczególną uwagę zasługuje brak możliwości zapewnienia bezpłatnej opieki przedszkolnej w dużych miastach. Słusznie zauważają Państwo, ze jest to problem związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, które zagraża mieszkańcom nieraz całych dzielnic w naszych miastach...”

Fot. Kosycarz Foto Press KFP

Błażej Słowikowski