Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Świąteczne spotkanie stypendystów Fahrenheita

Termometr rtęciowy i skala temperatur – to jedne z najsłynniejszych wynalazków Gabriela Daniela Fahrenheita. A jaką drogą naukową podążają stypendyści funduszu nazwanego imieniem gdańskiego naukowca? Tego będziemy mogli się dowiedzieć w piątek, 28 grudnia o godz. 12.00 w sali plenarnej budynku Rady Miasta Gdańska ul. Wały Jagiellońskie 1.

A
A

W tym roku 25 studentek i studentów pochodzących z Gdańska otrzymało stypendium im. Gabriela Daniela Fahrenheita na studia za granicą. Nasi stypendyści podjęli wyzwanie nauki w Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Kanadzie i USA.

Gdańsk jest jedyną gminą przyznającą tego typu stypendia. W obecnym roku akademickim miasto przeznaczyło 634,5 tys. zł. Zaś od początku trwania programu, czyli od roku 2005/2006, łącznie przeznaczono na edukację zagraniczną 365 młodych gdańszczanek i gdańszczan niemal 9 mln złotych. Stypendyści otrzymują od dwóch do trzech tysięcy miesięcznie. Warto dodać, że stypendium dla danej osoby może być przyznawane kilka lat z rzędu. Tak jest w przypadku tegorocznych 19 studentów. Natomiast 6 osób otrzymało wsparcie finansowe po raz pierwszy. Osoby te uczęszczają na wykłady w Oksfordzie, Edynburgu, Salzburgu, w Londynie i Delft.

Ambasador miasta

Celem programu jest umożliwienie najzdolniejszym mieszkańcom Gdańska i zarazem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. W ten sposób władze miasta Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju.
Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, osiągania wysokich wyników w nauce, reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej na terenie miasta. Laureaci stypendium Fahrenheita w Gdańsku w ramach wolontariatu m.in. prowadzą warsztaty informatyczne, organizują koncerty muzyczne dla mieszkańców Gdańska czy Dni Nauki w Hevelianum.

Początkowo stypendia były przyznawane tylko gdańskim absolwentom matury międzynarodowej. Od 11 lat mogą się o nie ubiegać również osoby legitymujące się maturą polską i wybitnymi osiągnięciami oraz działalnością na rzecz środowiska gdańskiego.

Kto może starać się o stypendium

O stypendium mogą ubiegać się studenci rozpoczynający jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie I i II stopnia. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez dziewięć miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której Przewodniczącym jest Prezydent Miasta Gdańska.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy