Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Studencie i absolwencie zgłoś się na wakacyjny staż

W poniedziałek, 9 kwietnia rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń uczestników, czyli tym samym ruszył II etap projektu „Wakacyjny Staż 2018”. Na studentów i absolwentów uczelni wyższych czeka prawie 370 ofert staży, ufundowanych przez 80 firm i instytucji publicznych. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie wakacyjnystaz.pl w terminie do dnia 9 maja br.

A
A

O płatne staże w instytucjach publicznych oraz firmach reprezentujących różne branże gospodarki, m.in. bankową, deweloperską, finansową, hotelarską, IT, kosmetyczną, księgową, medialną, telekomunikacyjną, turystyczną i wiele innych, mogą ubiegać się studenci wszystkich lat i kierunków studiów, z Polski i z zagranicy. Różnorodność ofert staży sprawia, że każdy student czy to z uniwersytetu, czy też z uczelni technicznej, może znaleźć coś interesującego dla siebie i spróbować swoich sił w biznesie bądź w innych dziedzinach zawodowych.

Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc - w okresie od lipca do końca września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Laureaci projektu otrzymują gwarancję wynagrodzenia w kwocie minimum 1400 zł brutto za miesiąc pracy, z uwzględnieniem obowiązującej minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia.

„Wakacyjny Staż" pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie projekt jest także szansą na zdobycie stałego zatrudnienia. W ubiegłym roku blisko połowa ankietowanych laureatów otrzymała oferty pracy po zakończeniu staży.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży dostępną na wakacyjnystaz.pl. Informacje o akcji będzie można również znaleźć na Facebooku Miasta Gdańska oraz na trójmiejskich uczelniach, gdzie zostaną rozdystrybuowane materiały promocyjne projektu.
Szczegółowe informacje wraz z regulaminem projektu dostępne są na wakacyjnystaz.pl.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy