PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Startuje VI edycja projektu Wypracuj Przyszłość

Rozpoczęła się kolejna, VI edycja projektu Wypracuj Przyszłość, przygotowanego z myślą o tych, którzy chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, jak również o tych, którzy poszukują stażysty, czy też nowego pracownika. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

A
A

Wypracuj Przyszłość to projekt zawodowych staży całorocznych, realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku, którego celem jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Program ułatwia im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Projekt wspiera również firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje w poszukiwaniu stażystów oraz nowych pracowników. Więcej informacji w zakładce o projekcie i regulamin.

Informacje dla stażystów

Do projektu można przyłączyć się w każdym momencie jego trwania, a staże mogą być realizowane przez cały rok. Fundator samodzielnie określa czas oraz formę zatrudnienia stażysty, przy czym zgodnie z regulaminem projektu okres trwania stażu to minimum jeden miesiąc, w wymiarze co najmniej 100 godzin. Kwota minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy nie może być niższa niż ustawowa minimalna stawka za 1 godzinę pracy. Do projektu orgaznizatorzy zapraszają pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie później niż 4 lata przed zgłoszeniem się do projektu. Projekt przeznaczony jest również dla studentów uczelni wyższych i ich absolwentów, którzy ukończyli studia nie później niż 2 lata przed terminem zgłoszenia się do projektu.

Aby zostać uczestnikiem projektu, wystarczy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie projektu: wypracujprzyszlosc.pl, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik otrzymuje możliwość zarejestrowania się równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty.

Informacje dla fundatorów

Przedsiębiorców, firmy i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie, zapraszamy do wypełnienia deklaracji uczestnictwa (dostępnej na stronie projektu) i przesłania jej wraz z logo firmy na adres: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl. Szczegółowe informacje na stronie: wypracujprzyszlosc.pl

  • każda zamieszczona przez fundatora oferta stażu, jest widoczna w systemie przez okres 30 dni od jej zamieszczenia, a po upływie tego terminu zostanie usunięta z systemu. Fundatorzy otrzymają możliwość prolongowania oferty na kolejne 30 dni po zgłoszeniu takiej potrzeby w systemie.
  • fundatorzy staży są zobowiązani do weryfikacji przesyłanych im aplikacji uczestników w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania. Po tym terminie, niezweryfikowane aplikacje są automatycznie odrzucane, a uczestnik ponownie otrzymuje możliwość zgłoszenia się na inną ofertę stażu.
  • każdy rozpoczęty proces rekrutacji powinien zostać zakończony w terminie 30 dni od dnia zakwalifikowania do niego uczestnika.
Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta
Referat Prasowy