Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Seniorzy i prawo

Gdańskie seniorki i seniorów zapraszamy w październiku do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań edukacyjnych, poświęconych zagadnieniom prawnym. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy aktywne uczestnictwo.

A
A

Do udziału w spotkaniach informacyjnych, wykładach i dyskusjach zapraszają osoby 60+ organizatorzy, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie z organizacjami pozarządowymi, świadczącymi bezpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie. Adwokaci, radcy prawni opowiedzą m.in. o uprawnieniach pacjenta i uregulowaniach prawa rodzinnego. Tematem wykładów będzie także prawo spadkowe oraz wsparcie udzielane osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Podczas spotkań seniorzy mają też czas na pytania, wyjaśnienie wątpliwości dotyczących stosowania i interpretacji rozmaitych przepisów. W razie konieczności prelegenci wskażą, gdzie można uzyskać kompleksowe wsparcie nie tylko prawne, ale też instytucjonalne, bytowe, aktywizujące.

- Dla człowieka w każdym wieku znajomość prawa jest istotna – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Staramy się, aby również gdańskie seniorki i seniorzy mieli bogatą ofertę edukacyjną w tym zakresie. Chodzi także o działania mające wymiar profilaktyczny. Ważne też, aby starsza osoba w trudnej sytuacji życiowej nigdy nie została z problemem sama, by miała zapewnione bezpłatne wsparcie w każdym wymiarze.

Dodajmy, że październikowe spotkania, wykłady dla mieszkańców 60+ organizujemy w ramach Gdańskich Dni Seniora 2019 oraz realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w mieście. Serdecznie zapraszamy!

Harmonogram październikowych spotkań prawnych dla seniorów (15.66 KB)

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku