Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Seniorko, Seniorze w związku z koronawirusem apelujemy o szczególną ostrożność!

Serdecznie prosimy gdańszczanki i gdańszczan 60+ o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa, by uniknąć zarażenia koronawirusem.

A
A

Prosimy Państwa o stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich komunikaty emitowane są na bieżąco m.in. w środkach masowego przekazu, mediach społecznościowych. Dostępne są również na stronach obu instytucji, np. link: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Kierując się Państwa dobrem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz życiowym prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:

- utrzymania odpowiedniej higieny (np. częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie płynów dezynfekujących itd.);

- ograniczenia do niezbędnego minimum wychodzenia z domu i unikania miejsc publicznych;

- ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;

- skorzystania z pomocy bliskich, znajomych przy załatwieniu sprawunków, spraw urzędowych, pocztowych;

- ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności z obszarów gdzie koronawirus bardzo się rozprzestrzenił;

- racjonalnego odżywiania się i częstego odpoczywania.

Podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku prosimy o utrzymywanie kontaktu np. telefonicznego, ze swoim pracownikiem socjalnym. Jak zawsze możecie też Państwo liczyć na wsparcie i radę swoich opiekunek lub opiekunów.

Zachęcamy też Państwa do śledzenia wiadomości o koronawirusie, publikowanych na portalu miasta, link: https://www.gdansk.pl/

Sylwia Ressel (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku