Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ruszyła budowa tramwaju wodnego

Rozpoczęła się budowa przystani wodnych i przystanków tramwaju wodnego. Pierwszych pięć przystanków gotowych będzie już pod koniec maja. Tym samym na dobre rozpoczyna się realizacja projektu pt. "Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku".

A
A

Rozpoczęła się budowa przystani wodnych i przystanków tramwaju wodnego. Pierwszych pięć przystanków gotowych będzie już pod koniec maja. Tym samym na dobre rozpoczyna się realizacja projektu pt. "Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku".

loga
loga
bb

Zwiedzanie Gdańska drogą wodną - Motławą, Martwą Wisłą i Wisłą Śmiałą będzie finalnie możliwe po 30 marca 2012 roku jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego 2012, otwarciem Sezonu Żeglarskiego 2012 i rozpoczęciem Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Jednak 5 z dziesięciu planowanych przystanków ma zostać zbudowanych do końca maja br. Przystanki tramwaju wodnego powstaną: na Westerplatte, przy Twierdzy Wisłoujście, przy ul. Wiosny Ludów, na Targu Rybnym, przy Zielonym Moście, na Stogach - w Górkach Zachodnich i przy Narodowym Centrum Żeglarstwa. Przystanie żeglarskie wraz z przystankami zostaną usytuowane przy ulicach: Żabim Kruku, Siennej Grobli II i Tamka.

Gmina wyłoniła dwóch wykonawców w/w inwestycji:

  • 2 września 2010r. podpisano umowę z Hydrobudowa Gdańsk SA, którą wybrano w drodze przetargu ograniczonego. Firma wybuduje 6 przystanków tramwaju wodnego (tj. Westerplatte, Nabrzeże Barkowe, Wiosny Ludów, Targ Rybny, Zielony Most i Narodowe Centrum Żeglarstwa). Hydrobudowa została wprowadzona na budowę, zamówiła niezbędne urządzenia hydrotechniczne i już w marcu ma rozpocząć montaż przystanków i modernizację nabrzeży wraz z zagospodarowaniem terenu.
  • 25 lutego 2011r. podpisano drugą umowę na roboty budowlane (wykonawca został wybrany w drodze przetargu ograniczonego) z firmą Warbud SA - Region Północ, która na początku marca br. została wprowadzona na budowę. Firma wykona 3 przystanie wodne wraz z przystankami oraz 1 przystanek tramwaju wodnego w lokalizacji Stogi - Gdańsk Górki Zachodnie.
Wiata przystankowa - Nabrzeże Barkowe
Wiata przystankowa - Wiosny Ludów, Targ Rybny, Zielony Most i Narodowe Centrum Żeglarstwa
Wiata przystankowa - Tamka
Wiata przystankowa - Westerplatte

 

"Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6 - "Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.4 - "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym". Całkowity koszt projektu wynosi 37 048 437 zł, wysokość dofinansowania z UE wynosi 17 074 128 zł. Instytucją wdrażającą projekt jest Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Jednostką realizującą jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Nową infrastrukturą zarządzać będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013

Dagna Czarnecka/Wydział Programów Rozwojowych
Magdalena Kuczyńska/Biuro Prasowe

Dagna Czarnecka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Programów Rozwojowych
Referat Inwestycji Europejskich