Ruszył nabór do Gdańskiego Funduszu Filmowego
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ruszył nabór do Gdańskiego Funduszu Filmowego

Ruszył nabór do Gdańskiego Funduszu Filmowego
Instytut Kultury Miejskiej ogłasza start 1. edycji konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego na dofinansowanie produkcji filmowej. Budżet w 2022/2023 roku wynosi łącznie 1 mln zł brutto. Podstawowymi kryteriami uczestnictwa są powiązanie produkcji z miastem poprzez miejsca realizacji filmu i tematykę, a także udział twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
001_flaga

Gdański Fundusz Filmowy został utworzony w kwietniu 2022 roku w strukturach Instytutu Kultury Miejskiej. Priorytetowymi celami inicjatywy są wspieranie dobrych produkcji filmowych i pokazywanie Gdańska jako miasta o wyjątkowym charakterze i wartościach, a także jego rozwój jako ośrodka kultury filmowej: wspieranie środowiska producenckiego, produkcyjnego i związanego z postprodukcją.

W ramach konkursu twórcy mogą składać wnioski na projekty, do których zdjęcia, postprodukcja lub animacja powstaną lub powstały w Gdańsku częściowo lub w całości. Instytut Kultury Miejskiej, operator Gdańskiego Funduszu Filmowego, będzie uczestniczył w wyłonionych projektach jako koproducent z wkładem finansowym. Wnioski będą przyjmowane od 23 maja do 30 czerwca 2022 roku do godziny 23:59. Regulamin konkursu, formularz aplikacyjny oraz inne załączniki dostępne są na stronie wwww.gdanskifunduszfilmowy.pl.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty:

  • filmów fabularnych pełnometrażowych (czas trwania powyżej 70 minut),
  • dokumentalnych,
  • animowanych.

Produkcje filmowe będą oceniane w trzech etapach: oceny formalnej, eksperckiej (merytorycznej i organizacyjnej) oraz oceny strategicznej Rady Programowej GFF. Obok walorów artystycznych i aspektów ekonomiczno-finansowych, ocena strategiczna bierze pod uwagę także kryterium powiązania filmu z Gdańskiem (tematycznego i lokalizacyjnego, a także wykorzystania walorów kulturowych miasta).

Nabór do konkursu Gdańskiego Funduszu Filmowego ogłaszany będzie raz w roku. Producenci ubiegający się o wkład finansowy dla swojego projektu w ramach Gdańskiego Funduszu Filmowego zobligowani są do złożenia odpowiedniego wniosku zamieszczonego na stronie internetowej Gdańskiego Funduszu Filmowego www.gdanskifunduszfilmowy.pl.

Udział Gdańskiego Funduszu Filmowego nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji. Głównym kryterium decydującym o dofinansowaniu filmów jest powiązanie produkcji z Gdańskiem – jako miejscem realizacji filmu, tematycznie, poprzez udział twórców i przedsiębiorców z Gdańska oraz planowane lokalnie wydatki. Z uwagi na termin ogłoszenia konkursu, w pierwszej edycji producent musi wydać 100% przyznanej kwoty na terenie Gdańska.