PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozstrzygnięto konkurs dla NGO na działania z zakresu Edukacji do Kultury 2023

Rozstrzygnięto konkurs dla NGO na działania z zakresu Edukacji do Kultury 2023
W tej edycji zgłoszono 33 propozycje, z których 29 przeszło ocenę formalną. Ostatecznie wybrano 11 organizacji pozarządowych, które na swoje projekty uzyskają wsparcie miasta o łącznej wysokości 200 000 zł. Powstanie m.in. program edukacji dla najmłodszych o dziedzictwie materialnym i niematerialnym Wrzeszcza i muzyczno-aktorskie słuchowiska na podstawie lokalnych legend.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zostaną zrealizowane m.in. warsztaty i wydarzenia kulturalne z zakresu edukacji kulturowej rozwijające świadome uczestnictwo w kulturze oraz służące rozwijaniu pasji i aktywności twórczej mieszkańców Gdańska. Konkurs miał także związek z programem Edukacja do kultury. Gdańsk. 

Wybrane projekty

Fundacja Palma - Wrzeszcz dla najmłodszych

Projekt “Wrzeszcz dla najmłodszych” to program edukacji o dziedzictwie materialnym i niematerialnym Wrzeszcza skierowany do najmłodszych mieszkanek i mieszkańców dzielnicy oraz ich rodziców i opiekunów.

- Naszym celem rozwijanie tożsamości lokalnej poprzez jest wzrost wiedzy o historii Wrzeszcza, jego architekturze i mieszkańcach wśród dzieci w wieku szkolnym (7-11 lat). Tematy opracowane merytorycznie oraz autorskie scenariusze zajęć nakierowane są na kształtowanie świadomości obywatelskiej, budowanie i pielęgnowanie przywiązania do dzielnicy, pobudzanie kreatywnego i krytycznego myślenia oraz rozwijanie talentów artystycznych. Warsztatowa forma zajęć pozwala zarówno na pracę samodzielną uczestników i uczestniczek, która sprzyja procesowi dojrzewania psychicznego i duchowego. Ma także na celu rozwijanie kompetencji społecznych poprzez zachęcenie do pracy w grupie – czytamy we wniosku.

To nowatorski i prototypowy program w zakresie historii lokalnej i dziedzictwa niematerialnego w Gdańsku.

Stowarzyszenie PROM Kultura - Wspólnota myśli

Celem projektu “Wspólnota myśli” jest umożliwienie dorosłym mieszkańcom Gdańska rozwijania kompetencji kulturowych w zakresie myślenia filozoficznego.

- Myślenie filozoficzne traktujemy jako umiejętność, która nie jest tożsama z wiedzą dotyczącą historii filozofii. Jest ono zdolnością do analizy zjawisk kulturowych, rozeznawania własnej postawy względem nich i świadomego wchodzenia z nimi w relacje. Przekłada się to na możliwość pełnego, czynnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Myślenie filozoficzne jest nie tylko sposobem owocnego samorozwoju, ale posiada również walor społeczny w postaci aktywnego dążenia do zrozumienia innych osób, poszanowania dla odmiennych poglądów i postaw oraz umiejętności prowadzenia dialogu z nimi. Składnikami myślenia filozoficznego jest myślenie krytyczne, umiejętność formułowania własnych opinii i aktywnego słuchania. Tytułowa "Wspólnota myśli" nie oznacza, że szukamy jedynego słusznego punktu widzenia. W trakcie spotkań wzajemnie korzystamy z różnorodności, którą wnosi każdy z uczestników, żeby spojrzeć na poruszane zagadnienia w pełnym bogactwie znaczeń, jakie odbija się zarówno w historii filozofii, jak i w naszym życiu – czytamy we wniosku.

Projekt “Wspólnota myśli” jest kontynuacją realizowanego w zeszłym roku cyklu 20 spotkań. Działanie to spotkało się z dużym zainteresowaniem, co skłoniło Stowarzyszenie PROM Kultura do opracowania tegorocznej edycji będącej również rozszerzeniem zakresu poprzedniego projektu tak, aby mógł on objąć uczestników poprzedniej edycji zainteresowanych dalszym rozwojem, jak i nowych uczestników, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału we wcześniejszych zajęciach.

Stowarzyszenie "Babizna" - Chodzą słuchy

“Chodzą słuchy” to projekt, który ma na celu edukowanie młodych ludzi na temat kultury i historii lokalnej, poprzez stworzenie muzyczno-aktorskich słuchowisk na podstawie lokalnych legend oraz opracowania konspektu zajęć z ich wykorzystaniem.

- Skupiamy się na legendach i podaniach pochodzących z Gdańska i jego okolic. Pierwszym etapem projektu będzie nabór młodzieży ze szkół średnich i wyższych z Gdańska. Zostaną przeprowadzone warsztaty aktorskie oraz zajęcia z pracy z mikrofonem, emisji głosu i dykcji oraz scenopisarstwa. Podczas warsztatów odbędzie się także spacer z przewodnikiem po dzielnicach Gdańska, z których wywodzą się wybrane legendy. Następnie we współpracy z młodzieżą (10-12 osób) zostaną napisane trzy scenariusze na podstawie podań, legend i historii Gdańska. Na ich podstawie zostaną przygotowane oraz nagrane trzy słuchowiska. Wykonawcami słuchowisk będzie głównie młodzież biorąca udział w projekcie. Kolejnym etapem będzie opracowanie konspektu zajęć, który będzie mógł być wykorzystany przez nauczycieli oraz wykładowców podczas lekcji dydaktycznych bądź zajęć na uczelniach wyższych. Wraz z upublicznieniem gotowych słuchowisk w Internecie, m.in. na YouTube i Facebooku, zostanie przeprowadzona kampania promocyjna, która będzie obejmowała reklamę w mediach społecznościowych oraz informację o nagranych słuchowiskach przesłaną do nauczycieli oraz pedagogów wraz ze scenariuszem zajęć – czytamy we wniosku.

Pełna lista wybrany projektów wraz z kwotą dofinansowania jest dostępna w BIPie.