PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie konkursu na projekty związane z rozwojem sportu

Znane są już wyniki I otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu w Gdańsku na 2019 rok. O Granty w różnej wysokości ubiegało się kilkadziesiąt podmiotów, związanych z najróżniejszymi dyscyplinami sportu. Przyznano dotacje na 109 projektów w czterech kategoriach zadań. Łączna kwota jaką przeznaczono na ten cel to 2 750 000zł.

A
A

Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska ogłosiła wyniki I otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2019 roku. Na dofinansowanie swoich projektów związanych ze sportem może liczyć blisko 100 wnioskodawców, którzy ubiegali się o granty w czterech różnych kategoriach zadań.


Młodzież na start

Pierwsza – najliczniejsza bo licząca aż  66 pozytywnie rozpatrzonych ofert grupa to ta, dotycząca zadań związanych z realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego. Dotacje w tej kategorii wahają się od 5 tyś do 108 tyś zł.  Beneficjentami najwyższego dofinansowania jest tu aż czterech wnioskodawców. Są to:  MKS Gdańsk na program kompleksowego szkolenia gdańskich gimnastyków, KS AZS AWFiS na wsparcie realizacji programów całorocznego, kompleksowego szkolenia sportowego w dyscyplinie lekka atletyka, Trefl Gdańsk na projekt „Szkolimy młodych siatkarzy - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Plus Ligi i reprezentacji Polski” oraz Stowarzyszenie piłki ręcznej Wybrzeże Gdańsk na realizację programu „Młode Wybrzeże” poprzez szkolenie w piłce ręcznej dzieci i młodzieży. Z wysokich grantów mogą się też cieszyć żeglarze z Gdańskiego Klubu Żeglarskiego oraz łyżwiarze szybcy, wioślarze, gimnastycy oraz rugbiści.


Kolejna kategoria zadań to realizacja programów szkolenia sportowego nie objętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego. Tu pozytywnie rozpatrzono 9 wniosków, z czego największą dotację przyznano Gdańskiemu Klubowi Żużlowemu Wybrzeże na szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej – GKŻ Wybrzeże. Młodzi żużlowcy, dzięki konkursowi do dyspozycji będą mieli dodatkowe 50 tyś zł.


Wsparcie organizacji zawodów sportowych

Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2019 roku tj. do 30 czerwca 2019 roku to kategoria, w której przyznano dofinansowania na 25 zadań.  Największa pula w tej kategorii trafi do organizatorów Regat Nord Cup 2019. Zarząd główny Akademickiego Związku Sportowego na zorganizowanie tych zawodów żeglarskich otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 63350 zł.


Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie

Ostatnią kategorią jest dofinansowanie zadań związanych realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”. Projekt dotyczy dotacji na szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Wspartych zostanie 9 projektów, które dotyczą 18 gdańskich sportowców. Na największe wsparcie mogą liczyć zawodnicy KS AZS AWFiS, którzy maja szansę reprezentować Polskę podczas Igrzysk olimpijskich w dyscyplinach żeglarskich. Nasze olimpijskie nadzieje to Dominik Buksak w klasie 49er, Kinga Łoboda, Tytus Butowski oraz Michał Krasadomski. Na dofinansowanie szkolenia tych utalentowanych żeglarzy przeznaczono 27 tyś zł.


Z powodu błędów formalnych bądź niskiej oceny merytorycznej negatywnie rozpatrzono 38 wniosków.

Pełna lista przyznanych grantów znajduję się tu:  https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-sportu/wyniki-i-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-z-zakresu-rozwoju-sportu-w-2019-roku,a,136883

Jędrzej Sieliwończyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy