Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozpoczynamy głosowanie w szóstej edycji budżetu obywatelskiego

Od 10 do 24 września każdy, kto ma więcej niż 16 lat i mieszka w Gdańsku, może współdecydować o budżecie miasta – do dyspozycji jest prawie 20 milionów złotych. Gdańszczanie mają do wyboru 319 projektów, wśród których są m.in. modernizacje terenów zielonych, budowy placów zabaw, boisk czy warsztaty komputerowe dla seniorów.

A
A

– Każda edycja jest dla nas miernikiem społecznego zaangażowania, tego czy gdańszczanki i gdańszczanie identyfikują się z miastem. Cieszę się, że każdorazowo ten swoisty test zdają celująco. Ufam, że również tym razem będą chętnie uczestniczyć w głosowaniu – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Jak głosować?

System do głosowania zostanie udostępniony dokładnie o północy w poniedziałek, 10 września. Głosowanie odbywa się elektronicznie poprzez stronę internetową www.gdansk.pl, gdzie będzie udostępniony odpowiedni baner przekierowujący do systemu głosującego. Typować mogą wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy ukończyli 16 lat. Nie trzeba być zameldowanym, aby wybrać swoich faworytów. Każdemu uczestnikowi przysługuje 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt ogólnomiejski. Można oddawać głosy na projekt z dowolnej dzielnicy (nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy). Głosować można samodzielnie albo w punktach konsultacyjnych. Głosowanie samodzielne wymaga aktywacji poprzez numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. Takiego wymogu nie ma w punktach konsultacyjnych. To szczególnie ważne dla osób starszych czy nieposiadających Internetu.

Punkty konsultacyjne

Urząd Miejski w Gdańsku: Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, Gdańsk-Wrzeszcz; Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk-Śródmieście; Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2, Gdańsk-Chełm.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna: Biblioteka Głowna oraz filie w gdańskich dzielnicach z wyłączeniem Filii nr 18 (ul. Manifestu Połanieckiego 32-34) i Filii nr 46 (ul. E. Hoene 6).

Na co głosować?

Lista projektów jest cały czas dostępna na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Wybór tematyczny jest szeroki: od placów zabaw, boisk i terenów rekreacji po zajęcia sportowe czy warsztaty komputerowe. Sami autorzy projektów także promują swoje propozycje, więc warto zwracać uwagę na żółte plakaty czy ulotki z zachętą do głosowania.

W tym roku po raz pierwszy do skrzynek pocztowych gdańszczan trafią ulotki z informacją o budżecie obywatelskim w dzielnicach i instrukcją głosowania. W każdej dzielnicy w wybrany dzień tygodnia w godzinach od 13.00 do 18.00 będzie namiot budżetu obywatelskiego. Poza tym przygotowane zostały plakaty, ulotki, spoty radiowe, informacje w Internecie i mediach społecznościowych. Zapraszamy też na oficjalny profil Facebook: https://www.facebook.com/gdanskBO.

Testowało 70 osób

Przez rozpoczęciem głosowania, każdy chętny mieszkaniec mógł wziąć udział w testowaniu systemu. Do procedury zgłosiło się 70 osób. Wynik był pomyślny i potwierdził poprawność procedury od strony informatycznej. Pojawiające się wątpliwości i pytania testujących dotyczyły potwierdzeń do głosowania, weryfikacji jednorazowego głosowania (żeby nikt nie głosował dwa razy). Wszystkie kwestie budzące pytania zostały spisane i wyjaśnione na stronie: https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/podsumowanie-testowego-glosowania,a,123940.

Tegoroczne zmiany

W tej edycji wprowadzono ograniczenie maksymalnego kosztu projektu ogólnomiejskiego – do 2 milionów złotych, co umożliwi realizację większej liczby projektów. Drugą, ważną zmianą jest wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe, dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się powodzeniem i popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy. Jest to rozwiązanie, które wprowadzono do tej pory w kilku miastach realizujących budżet obywatelski. Ostatnią najważniejszą zmianą jest przechodzenie niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, w miejsce dotychczasowego przechodzenia do puli projektów ogólnomiejskich.

Od 2013 roku w Gdańsku zrealizowanych zostało ponad 200 projektów, a kolejnych 106 jest w trakcie realizacji. Do 2018 r. łączna kwota przeznaczona na budżet obywatelski to prawie 60 milionów złotych. Do 28 września poznamy kolejne projekty, które gdańszczanie wybiorą do realizacji w latach 2019–2020.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy