PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozpoczął się II nabór do Gdańskiego Funduszu Równości 2022

Rozpoczął się II nabór do Gdańskiego Funduszu Równości 2022
Stwórz projekt na rzecz równości i różnorodności społecznej, który będzie realizowany w jednej z gdańskich dzielnic i aplikuj do drugiego naboru pierwszej edycji Gdańskiego Funduszu Równości. Zaproszenie jest adresowane do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. Możesz liczyć na dofinansowanie i szkolenie. Nabór ofert trwa do 3 sierpnia.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
001_flaga

Celem Gdańskiego Funduszu Równości jest wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących różnorodności, równości praw i szans, praw człowieka i swobód obywatelskich.

- W pierwszym naborze organizacje pozarządowe złożyły dziesięć ofert, a grupy nieformalne osiem ofert. Komisja konkursowa przyznała siedem grantów w wysokości 7 000 zł i pięć minigrantów w wysokości 700 zł. Zwycięskie inicjatywy dotyczyły m.in. integracji dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej, praw seniorów i seniorek, warsztatów z wyznaczania granic dla kobiet, czy zajęć sportowych z piłki nożnej połączonych z edukacją na rzecz języka równościowego - mówi Magdalena Paszkowska, koordynatorka Funduszu w Stowarzyszeniu WAGA.

Inicjatywy powinny angażować i integrować społeczność lokalną, dla której są realizowane. Każda z nich powinna być zgodna z zasadami równości szans i niedyskryminacji ze względu na takie cechy tożsamości jak wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne i narodowość, wyznanie – bezwyznaniowość, religię, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową oraz dyskryminację krzyżową (wielokrotną).

Zaproszenie jest adresowane do dwóch grup realizatorów – grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. W puli drugiego naboru do Gdańskiego Funduszu Równości jest dostępne 35 000 zł.

  • Grupa nieformalna to minimum 4 osoby mieszkające na terenie Gdańska, dofinansowanie - do 700 zł.
  • Organizacja pozarządowa nie musi być zarejestrowane w naszym mieście, ale jej inicjatywa musi być adresowana do mieszkanek i mieszkańców Gdańska, dofinasowanie - do 7 tys. zł.

Zgłoś swoją inicjatywę

Nabór prowadzi operator funduszu – Stowarzyszenie WAGA. Wnioski na grant przyjmowane będę w dniach 6 lipca – 3 sierpnia 2022.

Grupy nieformalne:

  • w wersji papierowej, osobiście w biurze Stowarzyszenie WAGA, czynnym w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 9.00–16.00
  • w wersji papierowej, listownie: Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4, 80-875 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego)

Organizacje pozarządowe:

  • online, w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami: https://witkac.pl/

Więcej szczegółów dotyczących naboru oraz wnioski do Gdańskiego Funduszu Równości znaleźć można kontaktując się z Operatorem lub na stronie funduszu:

Fundusz jest częścią kampanii społecznej Gdańsk Miastem Równości, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Kampania uświadamia, że mimo różnić więcej nas łączy niż dzieli, a Gdańsk jest dobrym miejscem do życia dla wszystkich. Kampania zwraca uwagę na takie obszary dyskryminacji jak pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, światopogląd, sytuacja ekonomiczna czy wykształcenie.

Program jest dofinansowany ze środków miasta Gdańsk.