PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozliczamy się z zimą. Czas na generalne porządki w Gdańsku

Rozliczamy się z zimą. Czas na generalne porządki w Gdańsku
Tak jak jesienią informujemy o gotowości miasta do nadejścia zimy, tak przyszła pora, by dać znać o naszych przygotowaniach do powitania w Gdańsku wiosny. Z dróg usuwamy pozostałości po utrzymaniu zimowym, sprzątamy tereny zielone, odświeżamy także znaki drogowe, uliczne latarnie oraz sygnalizację świetlną. W tych pracach uzależnieni jesteśmy od pogody, dlatego liczymy, że aura będzie nam sprzyjała.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zimowe warunki, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie marca zmusiły nas do późniejszego niż w ubiegłym roku rozpoczęcia prac porządkowych. Teraz możemy już ruszyć z pełną intensywnością i rozliczyć się z pozostałościami zimy.

Mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg

Jedną z podstawowych czynności, jaką należy wykonać po okresie zimowego utrzymania dróg, jest usunięcie z nich pozostałości piasku, kruszywa i innych zanieczyszczeń. Do tego celu wykorzystujemy przede wszystkim specjalistyczny sprzęt – uliczne zamiatarki, które będą jednocześnie zmywać nawierzchnię. Oczywiście używać ich będziemy wówczas, gdy przez całą dobę utrzymywać się będzie dodatnia temperatura, by nie spowodować oblodzenia jezdni.

Maszyn nie będziemy stosować wyłącznie przy okazji wiosennych porządków. Po posprzątaniu zimowych pozostałości podtrzymamy regularne mechaniczne oczyszczanie ulic. Tradycyjnie tygodniowe harmonogramy z konkretnymi lokalizacjami publikujemy na naszej stronie internetowej: https://gzdiz.gda.pl/porzadek/oczyszczanie-ulic,a,3056

Tam, gdzie nie będziemy mogli działać ze sprzętem, do akcji wkroczą nasi wykonawcy uzbrojeni w narzędzia ręczne – miotły, grabie i szufle. Piach, resztki trawy i inne zanieczyszczenia usuwać będziemy z utrzymywanych przez GZDiZ ciągów pieszych, dróg rowerowych, przystanków komunikacji, parkingów, kładek, tuneli czy schodów terenowych.

Mycie znaków drogowych, latarni i sygnalizatorów

Wiosenne porządki obejmą również elementy infrastruktury drogowej, bezpośrednio odpowiadającej za bezpieczeństwo ruchu. Mowa o znakach drogowych i urządzeniach sygnalizacji świetlnej. Zostaną one oczyszczone z kurzu, co sprawi, że będą lepiej widoczne dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Umyjemy również niektóre latarnie uliczne – zarówno oprawy świetlne oraz słupy. Wyczyścimy także szafki elektryczne, w których kryją się urządzenia odpowiadające za prawidłowe działanie sygnalizacji świetlnej czy systemu TRISTAR.

Tereny zielone

Po zimie posprzątamy również tereny miejskiej zieleni – gdańskie parki komunalne i skwery, a także zieleń w pasach drogowych. Zabierzemy z nich śmieci, a także opadłe liście i resztki obumarłej roślinności. To pozwoli nam przygotować zieleńce na wiosenne nasadzenia nowych kwiatów. Wiosną wrócimy również do regularnych prac pielęgnacyjnych, m.in. do koszenia łąk miejskich i trawników. Część trawników pozostanie jednak nieskoszona, by zadbać o bioróżnorodność i warunki bytowe dla drzew.

Gdy pozwoli na to pogoda uruchomimy instalacje wodociągowe na cmentarzach, co ułatwi mieszkańcom uporządkowanie po zimie grobów bliskich.

Dodatnia temperatura umożliwi nam również na odświeżenie wyglądu miejskich ławek i leżaków, które zostaną umyte. Te znajdujące się w gorszym stanie wizualnym zostaną wyczyszczone i pomalowane, w miarę możliwości wymienimy również uszkodzone deski. Ile ich będzie? To wskaże prowadzona przez naszych inspektorów inwentaryzacja w terenie. W ubiegłym roku podczas podobnych prac, prowadzonych nie tylko wiosną, pomalowaliśmy blisko 1500 ławek i wymieniliśmy deski o łącznej długości ponad kilometra!