Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rodzice zdecydują o uczestnictwie dziecka w warsztatach edukacji seksualnej

Uczniowie pierwszych klas szkół średnich w Gdańsku mogą wziąć udział w warsztatach edukacji seksualnej realizowanych w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym oraz Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020. Zgodę na udział dziecka w warsztatach musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

A
A

Uczeń będzie mógł wziąć udział w warsztatach, tylko i wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic ma też możliwość wybrania bloku tematycznego, w którym jego dziecko będzie mogło uczestniczyć. Udzielona zgoda może zostać odwołana w każdej chwili. Na zajęcia, które odbędą się w szkołach, w terminach dogodnych zarówno dla placówki jak i uczniów, będą wpuszczani tylko uczniowie posiadający zgodę.


Realizatorem zadania z zakresu zdrowia publicznego „ZdrovveLove” jest Psyche&Soma&Polis Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Michalska. Warsztaty poprowadzą edukatorzy współpracujący z projektem, specjaliści w zakresie zdrowia prokreacyjnego oraz edukacji psychoseksualnej, terapeutycznej i edukacyjnej. - Zajęcia realizowane będą w przyjaznej, bezpiecznej oraz wspierającej atmosferze. Nie są przymusem, ale zaproszeniem do wzięcia  udziału - zapewnia Koordynator projektu „ZdrovveLove”, Anna Michalska.

Ulotka wykorzystywana w projekcie
Ulotka wykorzystywana w projekcie
mat. promocyjne UMG


Realizator programu skieruje w najbliższych dniach do dyrektorów wytypowanych 12 szkół ponadgimnazjalnych zawodowych oraz 35 liceów ogólnokształcących w Gdańsku zapytania dotyczące chęci udziału placówki w warsztatach. Jeżeli szkoła wyrazi zainteresowanie, to założenia i przebieg warsztatów zostaną przedstawione dyrekcji placówki. Możliwe jest też spotkanie na ten temat z rodzicami uczniów zainteresowanych projektem. Harmonogram zajęć zostanie wspólnie ustalony ze szkołą. Zajęcia są bezpłatne.


W ramach warsztatów będą zrealizowane tematy dotyczące seksualności, dojrzewania i rozwoju psychoseksualnego, anatomii (w kontekście zdrowia i higieny), antykoncepcji i metod planowania rodziny oraz ryzykownych zachowań seksualnych i infekcji przenoszonych drogą płciową. Planowane są też zajęcia na temat ról płciowych i społecznych oraz bezpiecznych relacji. Przewidziane osiem bloków tematycznych dla każdej grupy uczniów będą zrealizowane podczas czterech spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Treści przedstawiane na zajęciach są dostosowane do wieku uczniów i odpowiednie do ich etapu rozwoju.

Pierwsza strona broszury przeznaczonej dla uczestników warsztatów
Pierwsza strona broszury przeznaczonej dla uczestników warsztatów
mat. promocyjne UMG


Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej, Piotr Kowalczuk ma nadzieję, że rodzice i opiekunowie, którzy poznają treść profesjonalnie opracowanych i prowadzonych zajęć, zgodzą się na udział w nich młodzieży. - Rzetelna wiedza o naszej seksualności i budowaniu relacji z tymi, z którymi chcemy ją dzielić, przekazywana w warunkach bezpiecznych i zapewniających godność każdej i każdemu, to gwarancja życiowego szczęścia i osobistego spełnienia – przekonuje Piotr Kowalczuk. Podkreśla, że rzetelna wiedza zapewnia też bezpieczeństwo i uczy mówienia „NIE” w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z próbami wykorzystania seksualnego nieletnich przez dorosłych.


Zastępca prezydenta zwraca uwagę, że niektórym rodzicom i opiekunom planowane warsztaty mogą pomóc w podjęciu tematów, na które trudno czasem rozmawiać z własnym dzieckiem. - Najważniejsze by młodzi ludzie zapoznali się z tą problematyką, zanim to co dobre i piękne w życiu, wypaczone zostanie pseudonaukową wiedzą udostępnianą przez rówieśników, internet, czy w brutalny sposób przez pierwsze nieplanowane i bez osobistej zgody na nie zachowania seksualne - przekonuje zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.


Zgoda rodziców na zajęcia w programie ZdrovveLove (620.48 KB)
Bożena Leszczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta
Referat Prasowy